Hellige Irina Menighet i Stavanger

Rogaland

 

B R Y N E
Sted: Line bedehus, Hauglandsvegen 100, Bryne
 
2 0 1 8

 

 Onsdag

16.05.

18:00

Vigilie

KS

 Kristi Himmelfartsdag

 Torsdag

17.05.

10:00

Den guddommelige liturgi

KS

 Fredag

18.05.

17:00

Vesper med akatist

KS

 Hellige Irina festdag

 Lørdag

19.05.

10:00

Den guddommelige liturgi

KS

         
         
         
 KS= på kirkeslavisk, NO= på norsk, K/N= på kirkeslavisk og norsk
 
 Transport fra Bryne Jernbanestasjon avtales på forhånd.
 Ring eller SMS til Leif Leon. Tlf: 906 27 662 for avtale (norsk / engelsk).

 

 

 H A U G E S U N D

 Sted: Skåre kirke, Haugevegen 19, Haugesund.

Fredag 

30.03 

17:00 

 Oljevelsignelse

K/S 

 

Lørdag

31.03 

09:00 

 Lasari lørdag. Skriftemål. Den guddommelige liturgi

K/S 

KS= på kirkeslavisk, NO= på norsk, K/N= på kirkeslavisk og norsk

 

K R I S T I A N S A N D

2 0 1 8

 Sted: Hellige Demetrios av Thessalonikis kirke, Tinnheiveien 17, 4629 Kristiansand.

 

Mandag

02.04 

17:00 

 Den store Mandag. Oljevelsignelse

 

Onsdag 

04.04 

09:30 

 Den store onsdag. Skriftemål

 

 

 

10:00 

 Den guddommelige  liturgi

K/S 

 

 

 

 

 

KS= på kirkeslavisk, NO= på norsk, K/N= på kirkeslavisk og norsk, S= serbsk, K/S = kirkeslavisk og serbsk

Lurer på noe? Ta kontakt med f.Pavel Tlf: 47883124. (Russisk / Engelsk).