Hellige Irina Menighet i Stavanger

Rogaland

 

B R Y N E
 
Sted: Line bedehus, Hauglandsvegen 100, Bryne
 
2 0 2 1
Gudstejenestene annonseres på menighetens Facebookgruppe: 
https://www.facebook.com/groups/1412248569037196/ 
Maksimalt 20 deltakere
         
Søndag 14 mars 09:30 Skriftemål KS
    10:00 Den guddommelige liturgi KS
    11:30  Vesper KS
       
 Mandag 15 mars 10:00 Kanon Andreya Kritskogo  KS
       
         
 H A U G E S U N D
         
 Sted: Haugesund Bedehus, Haraldsgata 180
 
2 0 2 1
Lørdag 13 mars 09:30 Skriftemål KS
    10:00 Den guddommelige Lutirgi KS
 
         
         
KS= på kirkeslavisk,
NO= på norsk