Hellige Irina Menighet i Stavanger

Rogaland

 

B R Y N E
 
Sted: Line bedehus, Hauglandsvegen 100, Bryne
 
2 0 2 0
Gudstejenestene annonseres på menighetens Facebookgruppe: 
https://www.facebook.com/groups/1412248569037196/ 
Maksimalt 19 deltakere
         
Lørdag 18 juli 18:00 Vesper KS
Søndag 19 juli 10:00 Den guddommelige liturgi KS
         
         
         
 H A U G E S U N D
         
 Sted: Skåre kirke, Haugevegen 19, Haugesund.
 
2 0 2 0
         
 Ingen planlagte gudstjenester per nå.
         
         
K R I S T I A N S A N D
 
Sted: Hellige Demetrios av Thessalonikis kirke, Tinnheiveien 17, 4629 Kristiansand.
 
2 0 2 0
 
 Ingen planlagte gudstjenester per nå.
         
         
         
KS= på kirkeslavisk,
NO= på norsk