Hellige Irina Menighet i Stavanger

Rogaland

 

B R Y N E
Sted: Line bedehus, Hauglandsvegen 100, 4346 Bryne
2 0 2 2
Gudstejenestene annonseres på menighetens Facebookgruppe: 
https://www.facebook.com/groups/1412248569037196/ 
 
 
Lørdag 02.07.2022 9:30 Skriftemål
    10:00 Den guddommelige liturgi KS
    11:30  Panihida  KS 
    17:00 Vigilie KS
3. søndag etter Pinse
Søndag 03.07.2022 9:30 Skriftemål  
    10:00 Den guddommelige liturgi KS
Onsdag 06.07.2022 18:00 Vigilie KS
Den herlige profet, forløper og døper Johannes fødsel
Torsdag   07.07.2022 9:30 Skriftemål  
    10:00  Den guddommelige liturgi   KS
4. søndag etter Pinse
Søndag 10.07.2022 9:30 Skriftemål  
    10:00 Den guddommelige liturgi KS 
Mandag 11.07.2022 18:00 Vigilie KS
De herlige første-apostler Peter og Paulus
Tirsdag  12.07.2022 9:30 Skriftemål  
    10:00 Den guddommelige liturgi KS
7. søndag etter Pinse
 Søndag 31.07.2022  9:30  Skriftemål  KS 
    10:00 Den guddommelige liturgi KS
 
 H A U G E S U N D
 Sted: Nordbø bedehus, Bøvegen 33, 4260 Torvastad
2 0 2 2
Gudstejenestene annonseres på menighetens Facebookgruppe: 
https://www.facebook.com/groups/ortodoks.no
 
 Lørdag 09.07.2022   9:30 Skriftemål  
    10:00  Den guddommelige liturgi  KS
    11:30  Panihida  KS
         
Lørdag 30.07.2022 9:30 Skriftemål  
    10.00 Den guddommelige liturgi KS
    11:30 Panihida KS
KS= på kirkeslavisk,
NO= på norsk