Hellige Irina Menighet i Stavanger

Hellige Irina menighet kjøpte bedehus Sunday, 11 April 2021

KarmI april 2021 innledet Hellige Irina menighet i Rogaland innsamling for å skaffe Nordbø bedehus i Karmøy kommune. Etter en knapp måned hadde menigheten samlet inn 135.000,- kroner eller 20% av den nødvendige egenkapitalen.

Hellige Irina menigheten fikk tilslag og ble den nye eieren av bedehuset. Menighetsrådet takker hjertelig alle som bidro med sine gaver og sin innsats.

Til sammen brukte menigheten 690.000,- kroner for ervervelse av bedehuset og nå gjenstår det å betale ned lånet. Innsamlingen fortsetter og alle donasjoner er sårt velkomne!

Konto for gaver:
SpareBank1: 3201 22 59254 - Hellige Irina menighet
IBAN: NO6032012259254
BIC/SWIFT: SPRONO22

Vipps:
669935 BEDEHUS_KARMØY

Menighetsrådets leder:
Alesia Razinkevich +47 462 396 57

Nytt gudstjenestested i Rogaland Sunday, 15 December 2013

Fra 1. januar 2014 flyttet all virksomhet i Hellige Irina menighet i Stavanger til et nytt kirkelokale:

Line Bedehus
Hauglandsvegen 100
Bryne

Hvordan å komme dit:

1) Med bil
Retning: Stavanger-Bryne (følg Fv. 44 mot Egersund).
Fra Bryne: ca. 3 km mot Egersund. Sving til venstre ved skilt – Hognestad.
Kjør 800 m. Dere er på plass.

2) Med tog
Til Bryne stasjon. Bedehus ligger 4 km fra togstasjonen. 

Har dere spørsmål om transport, vennligst ring tel: 462 396 57 (Alesia)

Følg med gudstjenestelisten for eventuelle endringer.