Hellige Irina Menighet i Stavanger

Menighetsmøte i Hellige Irina menighet 2023 Saturday, 21 January 2023

Kjære brødre og søstre!

Det innkalles herved til det årlige menighetens årsmøte i Hellige Irina menighet.

Dato og tid: 18.02.2023 kl.12:00 (etter Den guddommelige liturgi)
Sted: Line Bedehus, Hauglandsvegen 100, Bryne

Dagsorden:
1. Åpning av menighetens årsmøte med bønn.
2. Valg av sekretær og 3 personer for undertegning av protokollen.
3. Godkjenning av innkalling, beslutningsdyktighet og dagsorden.
4. Årsberetning for 2022.
5. Regnskap for 2022.
6. Virksomhetsplan og budsjett for 2023.
7. Valg av menighetsrådets medlemmer (menighetsrådets leder, menighetsrådets nestleder, kasserer, to menighetsrådets medlemmer) for 2023-2025.
8. Valg av revisjonskommisjonens medlemmer for 2023-2025.
9. Eventuelt. Saker fra menighetsmedlemmer. Frist for å sende søknad om å ta opp en sak på dagsorden er 12.02.2023 - sendes til menighetens e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10. Avslutning av menighetens årsmøte med bønn.

Menighetens årsmøte skal ledes av arkimandritt Kliment (Huhtamaki).

Hellige Irina menighet kjøpte bedehus Sunday, 11 April 2021

KarmI april 2021 innledet Hellige Irina menighet i Rogaland innsamling for å skaffe Nordbø bedehus i Karmøy kommune. Etter en knapp måned hadde menigheten samlet inn 135.000,- kroner eller 20% av den nødvendige egenkapitalen.

Hellige Irina menigheten fikk tilslag og ble den nye eieren av bedehuset. Menighetsrådet takker hjertelig alle som bidro med sine gaver og sin innsats.

Til sammen brukte menigheten 690.000,- kroner for ervervelse av bedehuset og nå gjenstår det å betale ned lånet. Innsamlingen fortsetter og alle donasjoner er sårt velkomne!

Konto for gaver:
SpareBank1: 3201 22 59254 - Hellige Irina menighet
IBAN: NO6032012259254
BIC/SWIFT: SPRONO22

Vipps:
669935 BEDEHUS_KARMØY

Menighetsrådets leder:
Alesia Razinkevich +47 462 396 57

Nytt gudstjenestested i Rogaland Sunday, 15 December 2013

Fra 1. januar 2014 flyttet all virksomhet i Hellige Irina menighet i Stavanger til et nytt kirkelokale:

Line Bedehus
Hauglandsvegen 100
Bryne

Hvordan å komme dit:

1) Med bil
Retning: Stavanger-Bryne (følg Fv. 44 mot Egersund).
Fra Bryne: ca. 3 km mot Egersund. Sving til venstre ved skilt – Hognestad.
Kjør 800 m. Dere er på plass.

2) Med tog
Til Bryne stasjon. Bedehus ligger 4 km fra togstasjonen. 

Har dere spørsmål om transport, vennligst ring tel: 462 396 57 (Alesia)

Følg med gudstjenestelisten for eventuelle endringer.