Hellige Irina Menighet i Stavanger

Årsmøte Hl.Irina Menighet 2021

Hellige Irina menighets årsmøte.

Det innkalles herved til det årlige menighetens årsmøte i Hellige Irina menighet.

Dato og tid: 07.02.2021 kl.12:30

(etter Den guddommelige liturgi)

Sted: Line Bedehus, Hauglandsvegen 100, Bryne

 Dagsorden:

 1. Åpning av menighetens årsmøte med bønn.
 2. Valg av sekretær og 3 personer for undertegning av protokollen.
 3. Godkjenning av innkalling, beslutningsdyktighet og dagsorden.
 4. Årsberetning for 2020.
 5. Regnskap for 2020.
 6. Virksomhetsplan og budsjett for 2021.
 7. Valg av menighetsrådets medlemmer (menighetsrådets leder, menighetsrådets nestleder, kasserer, to menighetsrådets medlemmer) for 2021-2023.
 8. Avslutning av menighetens årsmøte med bønn.

Menighetens årsmøte skal ledes av arkimandritt Kliment (Huhtamaki).

Hellige Irina menighets årsmøte.

Det innkalles herved til det årlige menighetens årsmøte i Hellige Irina menighet.

Dato og tid: 07.02.2021 kl.12:30

(etter Den guddommelige liturgi)

Sted: Line Bedehus, Hauglandsvegen 100, Bryne

 Dagsorden:

 1. Åpning av menighetens årsmøte med bønn.
 2. Valg av sekretær og 3 personer for undertegning av protokollen.
 3. Godkjenning av innkalling, beslutningsdyktighet og dagsorden.
 4. Årsberetning for 2020.
 5. Regnskap for 2020.
 6. Virksomhetsplan og budsjett for 2021.
 7. Valg av menighetsrådets medlemmer (menighetsrådets leder, menighetsrådets nestleder, kasserer, to menighetsrådets medlemmer) for 2021-2023.
 8. Avslutning av menighetens årsmøte med bønn.

Menighetens årsmøte skal ledes av arkimandritt Kliment (Huhtamaki).