Hellige Irina Menighet i Stavanger

NORDBØ BEDEHUS ble ervervet av vår Hellige Irina menighet!

Kjære venner, brødre og søstre!

 

Vi er glade for å dele med dere den fineste påskenyheten. 

I april har Hellige Irina menighet startet en innsamlingsaksjon for anskaffelse av et bedehus i Karmøy kommune.

På under en måned ble 135 tusen kroner (20% av det nødvendige beløpet) samlet inn ved felles innsats.

Slik at eierne la huset ut for salg før det nødvendige beløpet ble samlet inn, bestemte menighetsrådet seg for å ta lån i banken for det manglende beløpet. 

Takket være dette, ble Nordbø Bedehus kjøpt av vår ortodokse Hellige Irina menighet!

Vi takker hjertelig hver av dere for deres hjelp og donasjoner til anskaffelse av Nordbø Bedehus.

Den totale kostnaden var på 690 000, og i den forbindelse ber vi alle mennesker om mulige ytterligere donasjoner og hjelp til å spre denne informasjonen videre.

Konto for gaver og donasjoner:

SpareBank1: 3201 22 59254 - Hellige Irina menighet

IBAN: NO6032012259254

BIC/SWIFT: SPRONO22

Vipps: 669935 BEDEHUS_KARMØY

Menighetsrådets leder: Alesia Razinkevich +47 462 396 57