Hellige Irina Menighet i Stavanger

Innsamling av penger for kjøp av et bedehus og bygging av en Russisk-Ortodoks Kirke i Rogaland

Den russisk-ortodokse kirke i Norge har fått en mulighet til å kjøpe et bedehus på Karmøy, Rogaland. Bedehuset befinner seg like ved Haugesund kommune.

I denne forbindelse starter vi en innsamling av midler for innkjøp av dette bedehuset.

Vi ber alle som ikke er likegyldige å hjelpe og komme med sin innsats for utvikling av den ortodokse tradisjon i Norge.

Vi håper innerlig at vi klarer å samle inn et beløp for å kjøpe dette bedehuset.

 

Konto:3201 22 59254 - Hellige Irina menighet

IBAN: NO6032012259254

BIC/SWIFT: SPRONO22

Kontaktperson: Olga Parakhina,+47 91535194