Kristi Åpenbaringsmenighet i Bergen

Kristi åpenbaringsmenighet

Theophany-1Den russiske ortodokse menigheten i Bergen er viet til ære for Kristi dåp i Jordan. Ved Kristi dåp skjedde Den Treenige Guds åpenbaring – derav navnet Åpenbaringsmenigheten.

Menighetens prest er fader Dmitrij Ostanin som kommer fra Ukraina. I 2016 kjøpte menigheten Søreide bedehus hvor det nå er etablert et fast gudstjenestested og menighetslokaler.


Menighetskirke

Søreide bedehus
Grimstadvegen 38
5252 Søreidgrend


od1  Sognreprest

  Fader Dmitrij Ostanin
  Kvernhusrenen 131 B
  5200 Os

  tel: (+47) 55 01 89 49
  mob: (+47) 411 84 994
 
  e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Menighetens bankkonti

3624.67.28555 for ordinær virksomhet
3633.33.14872 for kirkebygg


Hjemmeside

På menighetens hjemmeside kan du finne ut mer om menigheten og dens virke.