Hellige Irina Menighet i Stavanger

Hellige Irina menighet

Den russiske ortodokse kirke har hatt menighetsliv i Rogaland
siden 1998 innen rammene av Hellige Irina menighet.Irina1

I dag har menigheten ikke noen fastboende prest, men som regel to månedlige gudstjenester feires ved prestebesøk fra andre steder, hovedsakelig Oslo.


Prest

f. Pavel Povaliaiev
e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
mob: +47 - 478 83 124


Menighetens postadresse

Den hellige stormartyr Irina menighet
Theodor Dahls veg 2D
4353 KLEPP STASJON


Kirkelokale

Fra 1. januar 2014 feires gudstjenestene på et nytt sted:

   Line Bedehus
   Hauglandsvegen 100
   Bryne

Se nærmere nyhetsmelding og gudstjenesteliste.”La kjærligheten være oppriktig.
Avsky det onde, hold dere til det gode.
Elsk hverandre inderlig som søsken, sett de andre høyere enn dere selv.
ær ikke lunkne, men ivrige. Vær brennende i Ånden, tjen Herren!
Vær glade i håpet, tålmodige i motgangen, utholdende i bønnen …
La ikke det onde overvinne deg, men overvinn det onde med det gode!”


(Rom.12:9-21)