Hellige Irina Menighet i Stavanger

Hellige Irina menighet

Irina1
Den russiske ortodokse kirke har hatt menighetsvirksomhet med gudstjenester i Rogaland siden 1998 innen rammene av Hellige Irina menighet.

I dag har menigheten ikke noen fastboende prest, men det feires gudstjenester ved prestebesøk fra andre steder.


Menighetens postadresse

Hellige Irina menighet
Husabergbakken 29A
4032 STAVANGER


Bankkonto

Hellige Irina menighet
№ 3000.32.92122

VIPPS: Hl. Irina Menighet (141331)


pp1  Prest

  Fader Pavel Povaliaiev reiste fra Norge
  23.09.2018 etter fire års tjeneste
  for å begynne i en ny stilling
  i Limassol på Kypros.

  Menigheten har per i dag ingen fast prest.KirkelokaleLine Bedehus 1


Siden januar 2014 har menigheten disponert et fast gudstjenestested:

   Line Bedehus
   Hauglandsvegen 100
   Bryne

Se nærmere nyhetsmelding og gudstjenesteliste.

Noen ganger i året holdes det gudstjenester også i Haugesund.


”La kjærligheten være oppriktig.
Avsky det onde, hold dere til det gode.
Elsk hverandre inderlig som søsken, sett de andre høyere enn dere selv.
ær ikke lunkne, men ivrige. Vær brennende i Ånden, tjen Herren!
Vær glade i håpet, tålmodige i motgangen, utholdende i bønnen …
La ikke det onde overvinne deg, men overvinn det onde med det gode!”


Rom.12:9-21