Katekumenundervisning 2023-2024 Wednesday, 03 January 2024

Det er flere som har etterspurt katekumenundervisning på norsk. Noen vil gå i den ortodokse veien - noen andre vil kanskje bare vite litt mer om vår tro.
Høsten 2023 og våren 2024 har vi i Hellige Olga menighet (Vår Frelsers ortodokse kirke i Akersveien 33, Oslo) følgende tilbud på norsk:

lørdag 2. september 2023
kl 10:00 - Den guddommelige liturgi
kl 12:30 - innlegg ved f. Kliment: Om mysteriene

lørdag 7. oktober 2023
kl 10:00 - Den guddommelige liturgi
kl 12:30 - innlegg ved f. Kliment: Om kanonene

lørdag 4. november 2023
Denne dagen har vi tenkt oss til Sverige for å delta i Kasanskaya-festen i Västerås. Det blir derfor ingen liturgi i kirken i Oslo denne lørdagen.

lørdag 11. november 2023
kl 10:00 - Den guddommelige liturgi
kl 12:30 - innlegg ved f. Kliment: Om døden i den ortodokse tradisjonen

lørdag 2. desember 2023

kl 10:00 - Den guddommelige liturgi
kl 12:30 - innlegg ved f. Kliment: Om inkarnasjon

Vår 2024

lørdag 13. januar 2024
kl 10:00 - Den guddommelige liturgi
kl 11:30 - kirkekaffe
kl 13:00 - innlegg ved f. Kliment: Om Nattverden

lørdag 10. februar 2024
kl 10:00 - Den guddommelige liturgi
kl 12:30 - innlegg ved f. Kliment: Om synd og bot

fredag 08. mars 2024
kl 17:00 - Vesper
kl 17:30 - innlegg ved f. Kliment: Om faste og bønn

lørdag 09. mars 2024
kl 10:00 - Den guddommelige liturgi

lørdag 06. april 2024
kl 10:00 - Den guddommelige liturgi
kl 12:30 - innlegg ved f. Kliment: Om det nådefulle livet

lørdag 27. april 2024
kl 10:00 - Lazarusfeiring ved sidealteret i kirken


Gudstjenestelisten finner du her:
https://www.ortodoks.no/gudstjenester


image0(5).jpeg
 

Konfirmantundervisning 2023-2024 Monday, 20 February 2023

Hellige Olga menighet i Oslo tilbyr ungdom i konfirmasjonsalderen mulighet til å delta i trosopplæring og innføring i menighetslivet.

Studieopplegget for ortodokse konfirmanter består av undervisning og sosialt samvær. Etter gjennomførte studier deltar konfirmantene i en høytidelig markering på en av søndagsgudstjenestene, og bekrefter på denne måten sin tilhørighet til Kirken. Menigheten, slekt og venner får da anledning til å gratulere konfirmantene med at de har oppnådd religiøs myndighetsalder og er blitt fullt bevisste medlemmer i Kirken.

I høstsemesteret 2023 holder vi til sammen fire samlinger med undervisning. Som regel samles vi i vår menighetskirke i Akersveien 33, Oslo.

   - lørdag 16. september kl 13-16 (generelt om studieopplegget og bli kjent)
   - lørdag 21. oktober kl 13
   - lørdag 18. november kl 13
   - lørdag 16. desember kl 13

I vårsemesteret 2024 blir det til sammen fem møter og sluttmarkering.

   - lørdag 27. januar kl 13

   - lørdag 10. februar (besøk av Nasjonalmuseet)
   - lørdag 9.mars kl 13
   - lørdag 13.april kl 13
   - lørdag 25.mai (om sluttmarkeringen, generelaøvelse)

Dato for høytidelig sluttmarkering er søndag 2. juni 2024.

Påmelding for undervisningsåret 2023-2024 har nå begynt og skjer gjennom e-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..  

Bli kjent Sunday, 19 February 2023

Velkommen til et bli kjent - treff i regi av Hellige Olga menighet i Oslo onsdag 22. mars kl 18-20.

kl 18:00 Omvisning i kirken ved f. Kliment
kl 18:45 Te/kaffe med Lillian Christina
kl 19:15 f. Kliment: Ortodoksi i Norge

Sted: Vår Frelsers ortodokse kirke, Akersveien 33, Oslo.
Møtet holdes på norsk.
Meld gjerne interesse til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. så vet vi hvor mange som kommer omtrent.

De som ønsker kan gjerne komme også på fastetidens liturgi som holdes i kirken kl 16-17:30.

Fredens Konge Sunday, 12 February 2023

Plakat liten

Menighetsrådet i Hellige Olga menighet Monday, 07 March 2022

IMG 9842 b Hellige Olga menighets årsmøte valgte 6. mars 2022 en ny menighetsrådssammensetning for toårsperioden 2022-2023:

1. Arkimandritt Kliment - menighetsrådsleder
2. Alevtina Polyakova - nestleder (starosta)
3. Natalia Lundeland - kasserer
4. Lillian Christin Ulveland - medlem
5. Aleksander Tiganik - medlem
6. Nurlan Bajbekov - supleant

Hellige Irina menighet kjøpte bedehus Sunday, 11 April 2021

KarmI april 2021 innledet Hellige Irina menighet i Rogaland innsamling for å skaffe Nordbø bedehus i Karmøy kommune. Etter en knapp måned hadde menigheten samlet inn 135.000,- kroner eller 20% av den nødvendige egenkapitalen.

Hellige Irina menigheten fikk tilslag og ble den nye eieren av bedehuset. Menighetsrådet takker hjertelig alle som bidro med sine gaver og sin innsats.

Til sammen brukte menigheten 690.000,- kroner for ervervelse av bedehuset og nå gjenstår det å betale ned lånet. Innsamlingen fortsetter og alle donasjoner er sårt velkomne!

Konto for gaver:
SpareBank1: 3201 22 59254 - Hellige Irina menighet
IBAN: NO6032012259254
BIC/SWIFT: SPRONO22

Vipps:
669935 BEDEHUS_KARMØY

Menighetsrådets leder:
Alesia Razinkevich +47 462 396 57

Skattelettelse for gavegivere Monday, 02 April 2018

Du kan få fradrag i skattepliktig inntekt for pengegaver til Hellige Olga menighet - Den russiske ortodoks kirke. Se gjerne nærmere på Skatteetatens hjemside. Alle gaver til vår menighetsvirksomhet er velkomne - så vel de små som de store. Vi samler midler blant annet for å dekke husleie i menighetskirken og for å utvikle barnearbeidet.

Konto for gaver:krk 2Hellige Olga menighet
3000.26.88022
IBAN: NO88 3000 26 88022
SWIFT/BIC: SPSONO22


"La enhver gjøre slik som han har besluttet i sitt hjerte, ikke motvillig eller under tvang,
for Gud elsker en glad giver."

2. Kor. 9:7

Lysbilder fra Solovetskiklosteret Thursday, 30 November 2017

Sol 1Lørdag 2. desember 2017 kl 12 viser Caroline Serck-Hansen bilder fra menighetens pilegrimstur til Solovetskiklosteret i august-september 2017.

Sted: Menighetssalen i Vår Frelsers Ortodokse kirke i Akersveien 33, Oslo.

I forkant av lysbildeforedraget kan du også delta i Den guddommelige liturgien på norsk. Gudstjenesten begynner kl 10. Velkommen!

Lysbildeforedrag og bokpresentasjon Wednesday, 25 October 2017

Plakat foredrag kirken 3.11.17Ph.d. Caroline Serck-Hanssen holder lysbildeforedrag om hellige Trifon av Petjenga i Hellige Olga menighet fredag 3. november 2017 kl 19. Caroline vil også presentere sin nye bok om Hellige Trifon - "Helgen i grenseland".

Trifonkvelden innledes i kirken med Vesper og akatist - begynnelse kl 18.

Adresse: Vår Frelsers ortodokse kirke, Akersveien 33, Oslo.

100 år siden Oktoberrevolusjonen Monday, 16 October 2017

Kustodiev The BolshevikDen 7. november 2017 er det 100 år siden Oktoberrevolusjonen brøt ut i Russland. For Den ortodokse kirken var dette begynnelsen på en lang lidelseshistorie som preges av lovløshet og undertrykking, forfølgelse av de troende, arrestasjoner, fengsler, fangeleirer, henrettelser og umenneskelige lidelser. De revolusjonære brukte den røde terroren til å knekke kirken og de troende, og til å styrke den ateistiske verdensanskuelsen.

Onsdag 8. november 2017 kl. 18 forretter vi en minnegudstjeneste for ofrene for den røde terroren - alle som i sovjettiden ble torturert og drept, alle som led under forfølgelsene for troen på Kristus.

På den ene siden fokuserer minnedagen for den røde terrorens ofre på umenneskelige lidelser, ufattelig hat og grusomheter - på den andre siden forteller den om trofasthet mot Kristus og troens endelige seier over ondskapen og den gudløse makten.

Onsdag 8. november 2017 holder f. Kliment etter kveldsgudstjenesten en temakveld på norsk om kirkelivet etter Oktoberrevolusjonen. Sted: menighetssalen.

Onsdag 15. november 2017 holder f. Pavel etter kveldsgudstjenesten en temakveld på russisk.

20 år for Hellige Olga menighet Friday, 16 December 2016

Hellige Olga menighet i Oslo har fylt 20 år!

Vi gratulerer alle med Dagen. Vi feiret den sammen den 14. desember 2016, samme dagen da stiftelsesmøtet ble arrangert i 1996.


Vi feiret jubileumskveld først med en takkebønn og Akathist til Den Mildeste Jesus. Gudstjeneste ble ført av sogneprest i Hellige Olga menighet igumen Kliment, erkeprest Pavel Povaljajev og vår gjest, sogneprest i Hellige Nikolai menighet i Oslo arkimandritt fader Johannes.
Etter gudstjenesten var det et historisk foto presentasjon. Blant de flere menighetsmedlemmene som kom denne kvelden har vi hatt ære av å få besøk av Russlands ambassadør i Norge Teimuraz Otarovich Ramishvili og Kulturattaché Olga Kiryak.

Alle tilstedeværende ble personlig overlevert en kopi av boken.

Vi takker alle som kom og deltok i feiringen.

Innsamling til oppussing Monday, 04 July 2016

Kjære menighetsmedlemmer og venner!

Kirkerommet i Vår Frelsers ortodokse kirke i Oslo ble malt i juni-juli. Vi fortsetter med tillegsarbeider. Blant annet skal nye varmeovner innstalleres og belysning utbedres, både i kirken og menighetssalen. For å kunne dekke kostnadene håper vi på frivillige gaver. Vi takker alle som allerede har bidratt!

Konto for gaver:

Hellige Olga menighet

3000.26.88022
IBAN: NO88 3000 26 88022
SWIFT/BIC: SPSONO22

 

Åpenbaringsmenighet kjøpte kirkebygg Sunday, 03 July 2016

Den russiske ortodokse kirkes menighet i Bergen har kjøpt Søreide bedehus til bruk som ortodoks menighetskirke for 4,55 mil. kr. Bedehus ligger i Grimstaveien 38 i Søreidgrend. For mer informasjon kan du besøke menighetens hjemmesider. Salgsannonesen kan du finne her. Se også artikkel om salget på sambåndet.no.

Ortodoks kapell på Stiklestad Saturday, 01 August 2015

Stiklestad 2015Midt mellom Stiklestad kirke og middelaldergården Stiklastadir på Stiklestad Nasjonale Kultursenter har frivillige fra Den russiske ortodokse kirkes Hellige Olga og Hellige Anna menigheter i Norge oppreist et ortodoks Hellige Olavskapell i løpet av sommeren og høsten 2014. Olav den hellige ble helgenkåret i 1031, altså i god til før den store splittelsen i kirken i 1054, og betraktes derfor som helgen også i den ortodokse tradisjonen.

Initiativet til et slikt kapell ble tatt under et pilegrimsseminar i 2010 der man luftet muligheten for å etablere et pilegrimsmål på Stiklestad også for ortodokse kristne. I utgangspunktet så man for seg en lang prosess som kanskje ville kunne resultere i et mindre kapell på Stiklestad til jubileet i 2030. Arbeidet skjøt imidlertid fart i 2013 da Hellige Olga menighet i Oslo fikk tilbud fra den ortodokse munken fader Jonah Føien om å overta et ortodoks kapell som sto på gården hans i Folldal og som allerede var viet til Hellige Olav i 2003.

Både Verdal kommune og Stiklestad Nasjonale Kultursenter svarte positivt på henvendelsen fra Hellige Olga menighet og har i nært samarbeid med Den russiske ortodokse kirke lagt til rette for at dette kapellet kan gjenreises på Stiklestad. Tomta for Hellig Olavs kapell ble velsignet av erkebiskop Mark av Jegorevsk i en høytidelig seremoni under olsok i 2013.

Kapellet er opprinnelig et stabbur fra 1750-­tallet som fikk et altertilbygg da det ble ombygd og innviet til ortodoks kapell i 2003. Bygget ble tatt ned høsten 2013 og var gjenreist på Stiklestad på dugnad i 2014. Kapellet er nå også utstyrt med en løkkuppel på taket. I juli 2015 tekket Kjell Moen og Alf Daniel Moen kapelltaket med rundt 2000 håndskårede takspon og fremstår nå mer helhetlig. Inventaret i kapellet er gaver fra privatpersoner og menigheter i Norge og andre land.

Kapellet ble innviet 16. oktober 2014 av erkebiskop Mark av Jegorevsk da man også markerte 1000-årsjubileet for Kong Olavs omvendelse og dåp i Rouen.

Du kan lese mer om Hellige Olavskapellet på Stiklestad i vedlegget.

Du kan se bilder fra den siste gudstjenesten i Folldal og begynnelse av arbeidene med nedtagelse i mai 2013 her.

Foto fra kapellinvielsen i Folldal i 2003 kan du se her.

Nytt gudstjenestested i Rogaland Sunday, 15 December 2013

Fra 1. januar 2014 flyttet all virksomhet i Hellige Irina menighet i Stavanger til et nytt kirkelokale:

Line Bedehus
Hauglandsvegen 100
Bryne

Hvordan å komme dit:

1) Med bil
Retning: Stavanger-Bryne (følg Fv. 44 mot Egersund).
Fra Bryne: ca. 3 km mot Egersund. Sving til venstre ved skilt – Hognestad.
Kjør 800 m. Dere er på plass.

2) Med tog
Til Bryne stasjon. Bedehus ligger 4 km fra togstasjonen. 

Har dere spørsmål om transport, vennligst ring tel: 462 396 57 (Alesia)

Følg med gudstjenestelisten for eventuelle endringer.

Ortodokse konfirmanter Tuesday, 06 August 2013

Hellige Olga menighet tilbyr ortodoks ungdom i konfirmasjonsalderen mulighet til å delta i trossopplæring og innføring i menighetslivet.

Selv om konfirmasjon i vestlig forstand ikke eksisterer i den ortodokse kirken, ønsker menigheten på denne måten å gi ortodokse gutter og jenter mulighet til å bevisstgjøre sin tro. Studieopplegget for ortodokse ”konfirmanter” består av undervisning i løpet av noen samlinger, selvstendige studier, deltakelse i gudstjenestefeiring og sosialt samvær, eventuelt også pilegrimsvandring.

Konf 0Etter gjennomførte studier deltar ”konfirmantene” i den hellige Nattverd sammen med menigheten og bekrefter på denne måten sin tilhørighet til kirken, Kristi legeme på jorden. Menigheten, slekt og venner har deretter anledning til å gratulere ”konfirmantene” med at de har oppnådd religiøs myndighetsalder og er blitt fullt bevisste medlemmer i kirken.Patriark i media Monday, 25 June 2012

Nedenfor kommer vi med lenker til noen norske og europeiske media som har rapportert om valget og innsettelsen av metropolitt Kirill til ny patriark av Moskva och hela Russland.

Den russiske ortodokse kirkes Hellige synode gjorde på sitt møte 31. mars 2009 under patriark Kirills ledelse flere vedtak som innebærer viktige endringer i kirkens sentrale administrasjon.

Den hellige synode bestemte at patriarkatets tidligere svært innflytelsesrike Avdeling for eksterne kirkelige forbindelser reformeres og deles i tre selvstendige synodale avdelinger: Avdeling for eksterne kirkelige forbindelser (mellomkirkelige, økumeniske og utenlandske fornbindelser), Avdeling for kontakter mellom kirke og samfunn og en Informasjonsavdeling.

Den russiske ortodokse kirkes Kirkemøte valgte tirsdag 27. januar allerede på første avstemningsrunde etterfølgeren til patriark Aleksi II som døde 5. desember 2008. Ny patriark for Den russiske ortodokse kirke ble Metropolitt Kirill av Smolensk og Kaliningrad som hittil har ledet patriarkatets utenlandsavdeling.

Tre kandidater til patriarkembetet Sunday, 25 January 2009

Den russiske ortodokse kirkes Bispemøte valgte på søndag 25. januar tre kandidater til kirkens øverste leder, patriarken av Moskva og hele Russland. På Bispemøtet deltok det til sammen 198 biskoper, 97 av disse stemte på metropolitt Kirill av Smolensk og Kaliningrad som sin kandidat til patriark av verdens største ortodokse kirke. Metropolitt Kliment av Kaluga og Borovsk fikk 32 stemmer og metropolitt Filaret av Minsk og Slutsk til sammen 16 stemmer. Det endelige patriarkvalget foretas på Den russiske ortodokse kirkes Kirkemøte fra 27 til 29. januar i Kristi Frelsers katedral i Moskva. På Kirkemøtet kommer representantene for presteskapet, munkestanden og legfolket fra hvert bispedømme til å stemme sammen med biskopene. Til sammen ankommer ca. 800 delegater til Kirkemøtet. Den nye patriarken av Moskva og hele Russland innsettes søndag 1. februar.

Russisk for barn Tuesday, 30 September 2008

I menighetslokalene ved Vår Frelsers ortodokse kirke i Oslo fungerer det Russisk skole med et tilbud for barn fra og med 4 år. Hovedformål med undervisningen er å lære barn snakke russisk, formulere seg korrekt skriftlig, gi dem grunnlaget for ortografisk forståelse, lære dem russisk praktisk grammatikk. Undervisningen foregår på onsdager. Elevene får tildelt russiske lærebøker og annet undervisningsmateriell utarbeidet spesielt for barn som bor i utlandet.

Undervisningstilbudet består av følgende fag:
        - russisk språk og taleutvikling;
        - logopedtimer der barna jobber med taleutvikling og uttale
        - grunnleggende kurs i tegning/maling for barn og voksne
        - matte (for barn over 10 år).

Kontaktinfo:

Skolen fungerer i lokalene til Vår Frelsers ortodokse kirke i Akersveien 33.
Lærer: Anastasia Darina
Mobil: 99152570
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bergens Tidende skriver om den ortodokse menigheten i Bergen Tuesday, 05 February 2008

Avisen Bergens Tidende skrev søndag 4. februar om den russisk-ortodokse menigheten i Bergen. Artikkelen kan hentes på avisens hjemmesider. Nylig presenterte også NRK distriktnyheter interessant statistikk om antall ortodokse i Hordaland. Statistikken er fremdeles tilgengelig på NRKs hjemmesider.

Gudstjeneste i Alta Monday, 28 January 2008

Søndag 27. januar ble det for første gang feiret en russiskortodoks nattverdsgudstjeneste (Den guddommelige liturgi) i Alta. Rundt 70 mennesker samlet seg i Alta kirke for å delta i liturgien ledet av f. Aleksandr Volokhan fra Trondheim. Initiativtakere for feiringen var lokale aktivister blant de ortodokse bosatte i Altaområdet.

Teofani Saturday, 19 January 2008

Den russiske ortodokse kirke feiret Kristi dåp den 18. og 19. januar, 12 dager etter den ortodokse julefeiringen. Kristi dåp er i den ortodokse kirken en av kirkeårets store høytider. De ortodokse kjenner denne høytiden som teofani eller epifani - Guds tilsynekomst eller Guds åpenbaring. Feiringen av Jesu fødsel, altså julen, handler også om at Gud kommer til syne i verden, og begge helligdagene danner i den ortodokse Østen fra 4. århundre én sammenhengende høytidsperiode.  Strengt tatt varer høytidsperioden med Guds fødsel og åpenbaring i hele 40 dager, frem til Kristi frembæring i tempelet den 15. februar. Om julefeiringen og Kristi frembæring i tempelet fokuserer på Jesusbarnet og Guds inkarnasjon, kan vi ved Jesu dåp beskue hele Den Hellige Treenigheten – Guds Sønn steg ned i vannet og himmelen åpnet seg og Guds Ånd kom ned som en due mens Faderens stemme lød ovenfra.

Ortodoks julefeiring Wednesday, 09 January 2008

Avisen Vårt Land skrev tirsdag 8. januar om den ortodokse julefeiringen dagen før. Artikkelen kan hentes på avisens hjemsider.

Minnedag for de forfulgte Wednesday, 31 October 2007

På minnedagen for ofrene for politiske forfølgelser i Sovjetunionen 30. oktober besøkte Den russiske ortodokse kirkes overhode patriark Aleksij II sammen med Russlands president Vladimir Putin et av NKVDs tidligere henrettelsessteder, skytefeltet i Butovo utenfor Moskva. På 1930-1950 -tallet ble titusentalls av mennesker henrettet og begravd på dette skytefeltet. Mange av kirkens menn og kvinner - biskoper, prester, munker, nonner og vanlige troende - ble også utslettet her.

Det er kjent at bare i perioden fra 8. august 1937 til 19. oktober 1938 ble det henrettet 20.761 mennesker i Butovo, ofte uten noen slags etterforsking eller rettergang.
De fleste av de henrettede var russere fra Moskva og hovedstadsområdet, men blant dem var det også mange utlendinger – tyskere, latviere, polakker, afganere osv. Patriarken takket Russlands president for hans villighet til å hedre minnet til de uskyldige som ble forfulgt for ”tro og sannhet”.

Skytefeltet i Butovo ble på midten av 1990-tallet overført fra Russlands nåværende sikkerhetstjeneste FSB til Den russiske ortodokse kirke. Kirken har i samarbeid med myndighetene grunnlagt et minnesenter for de forfulgte og henrettede. På skytefeltet finnes det i dag et besøkssenter med et museum, og det er oppført et kirkebygg som i mai 2007 ble viet til ære og minne for Russlands hellige nymartyrer og bekjennere. På det tidligere henrettelsesstedet gjennomføres det nå regulære gudstjenster i samsvar med oldkirkens tradisjon å samles ved martyrenes graver. Butovo kalles ofte "Russlands Golgata".

Ny prest i Bergen Wednesday, 22 August 2007

Den russiske ortodokse kirkes ledelse oppnevnte på synodemøtet 21. august 2007 f. Dmitrij Ostanin til ny forstander i den russiske ortodokse menigheten i Bergen. Fader Dmitrij fikk også pastoralansvar for Hl. Irina menighet i Stavanger. Begge menighetene hadde vært uten fast prest siden våren 2006. Fader Dmitrij var tidligere ansatt i Moskvapatriarkatets utenlandsavdeling, og han er kjent med arbeidet i Norge fra tidligere besøk. Mange nåderike år!

Ortodoks Olsokfeiring Tuesday, 31 July 2007

Fra 28. til 29. juli holdt Hl. Olga, Hl. Anna og Hl. Nikolai ortodokse menigheter felles Olsokfeiring i Trondheim. Feiringen var annonsert sammen med en rekke andre gudstjenester under Olsok på Olavsfestdagenes program og tiltrakk seg en god del pilegrimer og interesserte i tillegg til ortodokse troende. Olsokaften lørdag 28. juli ble det feiret Vesper og vannvelsignelse i Bakke kirke. Etter gudstjenesten holdt f. Johannes Johansen preken om den norske nasjonalhelgenen og betydning for kristne og deres selvoppfattelse i dagens Norge.

Søndag 29. juli forrettet biskop Tikhon av Arkhangelsk og Holmogorsk samme sted Den guddommelige liturgi. Prestene fra de tre menighetene deltok som medselebranter. På slutten av gudstjenesten overrakte biskop Tikhon et ikon av hellige erkeengel Mikael, skyttshelgen for byen Arkhangelsk, til f. Aleksandr Volokhan og Hl. Anna menighet. I sin hilsen snakket biskopen om de mangesidige forbindelsene som Nord-Russland allerede i gamle dager hadde med Norge, hellige Olav som et viktig bindeledd mellom Øst og Vest, samt om sitt besøk til Nidaros bispedømme og Olavsfestdagene. Til slutt gratulerte han nattverdsgjestene med deltakelse i Kristi Blod og Legeme og hele menigheten med helgenfesten. Biskopen ønsket Hl. Anna ortodokse menighet i Trondheim Guds rike velsignelse, fremvekst og åndelige styrke.

Biskop Tikhon deltok også i den tradisjonelle Olsoknattens prosesjon til Nidarosdomen ved siden av biskop Finn Wagle og biskop Per Oscar Kjølaas. Han var også til stede under høymessen i Nidarosdomen hvor han fikk anledning til å frembringe en hilsen fra Russland til hundretalls av pilegrimer som hadde samlet seg i katedralen for å ære Norges hellige kong Olav.

På hjemmesidene til bladet Severnyj blagovest kan du lese om Olsokfeiringen på russisk.

Prestevielse Monday, 16 July 2007

Dmitrij Ostanin som tidligere har fungert som både kantor og leser i hellige Olga menighet i Oslo, ble søndag 1. juli diakonviet i Kristi Frelsers katedral i Kaliningrad av metropolitt Kirill av Smolensk og Kaliningrad. Søndag 15. juli ble han presteviet av samme biskop i Uspenskij-katedralen i Smolensk. F. Dmitrij jobber til daglig i Moskvapatriarkatets utenlandsavdeling og vil sannsynligvis innen kort tid bli sendt til menighetsarbeid i en av Den russiske ortodokse kirkes menigheter i Vest-Europa. F. Dmitrij kommer fra Ukraina og har teologisk utdannelse både fra St. Petersburg og Kiev.

Norsk-russisk kirkemøte i Trondheim Tuesday, 03 July 2007

Den russiske ortodokse kirke og Den norske kirkes delegasjoner vil ha et arbeidsmøte i Trondheim 28-30. juli i forbindelse med Olsokfeiringen. Regelmessige bilaterale møter har blitt holdt mellom våre to kirker siden 2002 da en formell arbeidsgruppe ble dannet. Begge kirkene er representert i arbeidsgruppen med 4 delelegater – en biskop, en prest og to legmenn. Blant disse skal det alltid være minst to kvinner. Den russiske ortodokse kirkes delegasjon ledes av biskop Tikhon fra Arkhangelsk og Den norske kirkes delegasjon av biskop Per Oscar Kjølaas fra Nord-Hologaland.

Aftenbladet om det ortodokse Stavanger Tuesday, 03 April 2007

I påskeuken trykket avisen Aftenbladet i Stavanger en lang artikkel om Den russiske ortodokse kirkes menighetsliv i byen. Du kan fremledes lese den elektroniske versjonen av artikkelen på Aftenbladets hjemmesider.

Pastoralansvar for Tromsø Monday, 02 April 2007

Den russiske ortodokse kirkes Hellige synode har bestemt at f. Aleksandr Volokhan nå skal ha det pastorale ansvaret for menighetsvirksomheten i Tromsø. Fader Aleksandr har sin teologiske utdannelse fra Hellige Tikhon teologiske universitet i Moskva. Han er i tillegg utdannet som jurist. Fader Aleksandr flyttet til Norge fra Lvov i Ukraina i 2004 og bor nå fast i Trondheim sammen med sin kone Olga og 7 år gamle sønn Ivan. F. Aleksandr ble diakonviet av metropolitt Kirill, formann i Moskvapatriarkatets avdeling for eksterne kirkelige forbindelser, i november 2006 i Smolensk. Allerede i februar 2007 ble han med metropolittens velsignelse håndpålagt til prest av biskop Ignatj i Uspenski-katedralen i samme by.

Du kan finne f. Aleksandrs postadresse, telefonnummer og e-postadresse under informasjon om Hl. Anna menighet i Trondheim.

Nytt gravbilde Friday, 30 March 2007

Vår Frelsers ortodokse kirke har fått  et nytt Kristi gravbilde som gave. Et slikt tekstilikon fremstiller Kristi begravelse og kalles på russisk ”plasjannitsa” og på gresk ”epitaphion”. Vår nye plasjannitsa er håndlaget og kommer fra Russland.

På langfredag bæres gravbildet ut fra alterrommet og legges frem i midten av kirken hvor de troende kommer for å kysse bildet - som om de gir en siste omfavnelse til Herren selv som etter døden på korset legges i graven. På langfredagsaften foregår det i alle ortodokse kirker også en prosesjon hvor gravbildet bæres rundt kirken til minne om Kristi gravferd den første langfredagen da Han ble tatt ned fra korset og lagt i en ny grav.


Sammen med det nye gravbildet fikk menigheten også nye kirkefaner som bæres i de liturgiske prosesjonene.

Kirkelokale i Kirkenes Wednesday, 14 March 2007

Den russiske ortodokse Hl. Trifon menighet i Kirkenes har inngått avtale om leie av et kommunalt bygg i Kirkenes til kirkelokale og menighetssenter. Du kan lese mer om denne saken på Barentssekretariatets hjemmesider både på engelsk og russisk.

Fader Aleksandr fra Trondheim presteviet Thursday, 04 January 2007

På ortodoksiens søndag 25. februar ble vår diakon Aleksandr Volokhan fra Trondheim ordinert til prest i Uspenskij-katedralen i Smolensk. Fader Aleksandr ble ordinert av biskop Ignatij av Vjazemsk, hjelpebiskop for vår egen biskop, metropolitt Kirill av Smolensk og Kaliningrad. Sine første uker som prest forrettet f. Aleksandr gudstjenester i bispekatedralen i Smolensk. Deretter bestemte Den russiske ortodokse kirkes Hellige synode under patriarkens ledelse at f. Aleksandr skal utføre sin prestetjeneste som hyrde for de russiskortodokse troende i Trondheim og Tromsø. Etter presteordinasjonen, og etter å ha kommet tilbake fra Russland, har han allerede feiret gudstjenester i Tromsø, Mo i Rana, Kristiansand, Stavanger, Bergen og Oslo, i tillegg til i hjembyen Trondheim.

Ortodoks liturgi i Ishavskatedralen Tuesday, 10 October 2006

I forbindelse med 10-årsmarkeringen for Samarbeidsrådet for kristne kirker i Barenstregionen 4-8. oktober 2006 ble det for første gang forettet ortodoks nattverdsgudstjeneste - Den guddommelige liturgi - i Ishavskatedralen. Både den lokale ortodokse menigheten og et stort antall gjester og kirkerepresentanter fra både Norge, Sverige, Finland og Russland samlet seg til gudstjenesten lørdag 7. oktober. Selebranten var igumen f. Kliment, mens kirkekor fra Arkhangelsk og Murmansk bispedømme medvirket.