Oslo Monday, 08 April 2024

 

Sted: Vår Frelsers ortodokse kirke, Akersveien 33, Oslo

 2 0 2 4

 Den store fastens 4. uke

 Onsdag

   10.04.

   14-18

   Åpen kirke

   16:00

   De forutviede gavers liturgi 

 K/N

 Lørdag

   13.04.

   17:00

   Panihida

 KS

 4. søndag i Den store fasten - hl. Johannes Stigen   

 Lørdag

   13.04.

   18:00

   Vigilie

 KS

 Søndag

   14.04.

   10:00

   Den guddommelige liturgi

 K/N

 Onsdag

   17.04.

   14-18

   Åpen kirke

   

   16:00

   De forutviede gavers liturgi

 K/S

 Guds Moders Lovpris

 Fredag

   19.04.

   16:00

   Akatist til Gudføderske

 KS

   og Jomfru Maria

 Lørdag

   20.04.

   17:00

   Panihida

 KS

 5. søndag i Den store fasten - hl. Maria av Egypt

 Lørdag

   20.04.

   18:00

   Vigilie

 KS

 Søndag

   21.04.

   10:00

   Den guddommelige liturgi

 K/N

 


KS= på kirkeslavisk
NО = på norsk
K/N = på kirkeslavisk og norsk


Skriftemål for nattverdsgjester

Det leses felles beskjennelse på vegne av alle før nattverdsdeltakelsen.
Ved behov kan man avtale tid for individuell skriftemål utenfor gudstjenesten.
Det er også mulig å skrifte individuelt etter hver kveldsgudstjeneste.


.

Arendal

Gudstjenestene feires ved prestebesøk fra Oslo.
Sted: Huskapellet til f. Kliment, Eidebakken 8, Arendal


   2 0 2 4

       

   Tilgivelsens søndag

   Søndag

   17.03.

   10:00

   Den guddommelige liturgi

   KS

   

   14:00

   Vesper med tilgivelsesritualet

   KS

   Den store fastens 1. uke

   Mandag

   18.03.

   17:00

   Andreas av Kretas botskanon

   KS

   Tirsdag

   19.03.

   17:00

   Andreas av Kretas botskanon

   KS

   Onsdag

   20.03.

   10:00

   Liturgi av de forutviede gaver

   KS

   Torsdag

   28.03.

   14:00

   Oljevelsignelse (sykesalving)

   KS

   Fredag

   29.03.

   14:00

   Liturgi av de forutviede gaver

   KS

  2. søndag i Den store fasten - hl. Gregor Palamas

   Lørdag

   30.03.

   17:00

   Vigilie

   KS

   Søndag

   31.03.

   08:00

   Den guddommelige liturgi

   KS

   4. søndag i Den store fasten - hl. Johannes av Stigen

   Søndag

   14.04.

   08:00

   Den guddommelige liturgi

   KS

   Palmesøndag - Herrens inntog i Jerusalem

   Lørdag

   27.04.

   17:00

   Vigilie med velsignelse av grener

   KS

   Søndag

   28.04.

   08:00

   Den guddommelige liturgi 

   KS

   Herrens påske

   Lørdag

   04.05.

   22:30

   Midtnattsgudstjeneste

   KS

 

   05.05.

   23:00

   Prosesjon, påskens morgengudstjeneste

   KS

     

   og Den guddommelige liturgi

 IMG 1825

Rogaland

 

B R Y N E
   Sted: Line bedehus, Hauglandsvegen 100, 4346 Bryne
   Gudstjenestene annonseres på menighetens Facebookgruppe: 
   https://www.facebook.com/groups/1412248569037196/ 
 
H A U G E S U N D
   Sted: Nordbø bedehus, Bøvegen 33, 4260 Torvastad
   Gudstejenestene annonseres på menighetens Facebookgruppe: 
   https://www.facebook.com/groups/ortodoks.no

Trondheim

Se gudstjenesteliste på menighetens egne nettsider.

Sted: Bakke kirke, Inneherredsveien 3, Trondheim

Bergen

Se gudstjenesteliste på menighetens egne nettsider.

Kirkenes

Den russiske ortodokse menigheten i Kirkenes betjenes ved prestebesøk fra Murmansk bispedømme i Russland.

Svalbard

Gudstjenester feires ved prestebesøk fra Russland.