Oslo

 

Sted: Vår Frelsers ortodokse kirke, Akersveien 33, Oslo

 

2 0 1 9

 5. søndag etter Pinse

 Lørdag

 20.07.

 18:00

 Vigilie

 K/N

 Søndag

 21.07.

 11:00

 Den guddommelige liturgi

 KS

 Menighetens årsfest - hellige apostellike fyrstinne Olga

 Tirsdag

 23.07.

 18:00

 Vigilie

 K/N

 Onsdag

 24.07.

 10:00

 Den guddommelige liturgi og bønnestund

 K/N

 6. søndag etter Pinse

 Lørdag

 27.07.

 18:00

 Vigilie

 K/N

 Søndag

 28.07.

 11:00

 Den guddommelige liturgi

 KS


KS= på kirkeslavisk, NО = på norsk, K/N = på kirkeslavisk og norsk

Skriftemålet for nattverdsdeltakerne begynner på søndagene kl 10:10, andre dager 30 min før Liturgien

 

Rogaland

 

B R Y N E
 
Sted: Line bedehus, Hauglandsvegen 100, Bryne
 
2 0 1 9
         
Fredag 17.05 15:00 Hellige Irina menighets årsmøte KS
    17:00 Vigilie KS
Lørdag 18.05 09:00 Skriftemålet KS
    10:00 Den guddommelige liturgi KS
       
         
 H A U G E S U N D
         
 Sted: Skåre kirke, Haugevegen 19, Haugesund.
 
2 0 1 9
         
 Ingen planlagte gudstjenester i oktober 2018.
         
         
         
K R I S T I A N S A N D
 
Sted: Hellige Demetrios av Thessalonikis kirke, Tinnheiveien 17, 4629 Kristiansand.
 
2 0 1 9
 
 Ingen planlagte gudstjenester i oktober 2018.
 
         
         
         
KS= på kirkeslavisk, NO= på norsk, K/N= på kirkeslavisk og norsk

Trondheim

Se gudstjenesteliste på menighetens egne nettsider.

Sted: Bakke kirke, Inneherredsveien 3, Trondheim

Tromsø

Gudstjenestene feires ved prestebesøk fra Trondheim.

Sted: Kirkens Bymisjon, Parkgata 22, Tromsø

Bergen

Se gudstjenesteliste på menighetens egne nettsider.

Kirkenes

Den russiske ortodokse menigheten i Kirkenes betjenes ved prestebesøk fra Murmansk bispedømme i Russland.

Svalbard

Gudstjenester feires ved prestebesøk fra Russland.

27. mars - 2. april 2019 - f. Vjacheslav Zavalnyj på Svalbard