Oslo

  

 

Sted: Vår Frelsers ortodokse kirke, Akersveien 33, Oslo

 

2 0 1 8

 24. søndag etter Pinse

 Lørdag

 10.11.

 18:00

 Vigilie

 K/N

 Søndag

 11.11.

 11:00

 Den guddommelige liturgi

 KS

 Onsdag

 14.11.

 18:00

 Vesper. Bønnestund. Litia for de hensovnede

 K/N

 Torsdag

 15.11.

 09:00

 Den guddommelige liturgi

 K/N

 25. søndag etter Pinse - minnedag for hl. patriark Tikhon 

 og kirkemøte 1917-1918

 Lørdag

 17.11.

 18:00

 Vigilie

 K/N

 Søndag

 18.11.

 11:00

 Den guddommelige liturgi

 KS

 Onsdag

 21.11.

 18:00

 Vesper. Bønnestund. Litia for de hensovnede

 NO

 Torsdag

 22.11.

 09:00

 Den guddommelige liturgi

 K/N

 26. søndag etter Pinse

 Lørdag

 24.11.

 18:00

 Vigilie

 K/N

 Søndag

 25.11.

 11:00

 Den guddommelige liturgi

 KS


KS= på kirkeslavisk, NО = på norsk, K/N = på kirkeslavisk og norsk, GR = på gresk.

Skriftemålet for nattverdsdeltakerne begynner på søndagene kl 10:10, andre dager 30 min før Liturgien

 

Rogaland

 

B R Y N E
 
Sted: Line bedehus, Hauglandsvegen 100, Bryne
 
2 0 1 8
         
 Lørdag 17.11 16:00 Skriftemålet KS
    17:00 Vigilie. Samtale med prest KS
 Søndag 18.11 08:30 Skriftemålet KS
    09:30 Den guddommelige liturgi.  KS
         
         
 H A U G E S U N D
         
 Sted: Skåre kirke, Haugevegen 19, Haugesund.
 
2 0 1 8
         
 Ingen planlagte gudstjenester i oktober 2018.
         
         
         
K R I S T I A N S A N D
 
Sted: Hellige Demetrios av Thessalonikis kirke, Tinnheiveien 17, 4629 Kristiansand.
 
2 0 1 8
 
 Ingen planlagte gudstjenester i oktober 2018.
 
         
         
         
KS= på kirkeslavisk, NO= på norsk, K/N= på kirkeslavisk og norsk

Trondheim

Se gudstjenesteliste på menighetens egne nettsider.

Sted: Bakke kirke, Inneherredsveien 3, Trondheim

Tromsø

Gudstjenestene feires ved prestebesøk fra Trondheim.

Sted: Kirkens Bymisjon, Parkgata 22, Tromsø

Bergen

Se gudstjenesteliste på menighetens egne nettsider.

Kirkenes

Den russiske ortodokse menigheten i Kirkenes betjenes ved prestebesøk fra Murmansk bispedømme i Russland.

Svalbard

Gudstjenester feires ved prestebesøk fra Russland.