Oslo Thursday, 28 May 2020

Sted: Vår Frelsers ortodokse kirke, Akersveien 33, Oslo

 2 0 2 0

 
Fra og med 7. mai vil vi foreta en forsiktig og kontrollert gjenåpning av kirken.
 
 Søndag  31.05.  10:00  Den guddommelige liturgi  KS
          Ingen ledige plasser på denne gudstjenesten.  
 Torsdag  04.06.
 10:00  Den guddommelige liturgi  KS
         Maksimalt 15 deltakere  
         - påmelding skjer gjennom SMS til 93 460 465  
 Lørdag  06.06.  10:00  Den guddommelige liturgi  NO
         Maksimalt 15 deltakere  
         - påmelding skjer gjennom SMS til 93 460 465  
 Søndag  07.06.  10:00  Den guddommelige liturgi  KS
          Ingen ledige plasser på denne gudstjenesten.
 
     12:00  Pinsedagens vesper med knefalling  KS
         Maksimalt 15 deltakere  
         - påmelding skjer gjennom SMS til 93 460 465  
 Mandag  08.06.  10:00  Den guddommelige liturgi  K/N
         Maksimalt 15 deltakere  
         - påmelding skjer gjennom SMS til 93 460 465  
 Søndag  14.06.  10:00  Den guddommelige liturgi  KS
         Maksimalt 15 deltakere  
        - påmelding skjer gjennom SMS til 93 460 465  
 Lørdag
 20.06.
 10:00  Den guddommelige liturgi  K/N
         Maksimalt 15 deltakere  
         - påmelding skjer gjennom SMS til 93 460 465  
 Søndag  21.06.  10:00  Den guddommelige liturgi  KS
         Maksimalt 15 deltakere  
        - påmelding skjer gjennom SMS til 93 460 465  


KS= på kirkeslavisk, NО = på norsk, K/N = på kirkeslavisk og norsk

Påmelding:

Send en kort SMS-beskjed til nummeret 93 460 465:
+ Jeg ønsker å delta i gudstjenesten dd.mm. kl. 00. Fornavn etternavn.
(Eventuelt kan man legge til: Vi er to 2/3 pers som bor sammen)


Skriftemålet i forbindelse med smittevernsrestriksjoner:

Det leses felles beskjennelse på vegne av alle før nattverdsdeltakelsen.
Ved behov kan man avtale tid for individuell skriftemål.

Rogaland

 

B R Y N E
 
Sted: Line bedehus, Hauglandsvegen 100, Bryne
 
2 0 2 0
Gudstejenestene annonseres på menighetens Facebookgruppe: 
https://www.facebook.com/groups/1412248569037196/ 
Maksimalt 19 deltakere
         
Torsdag 21 mai 17:00 Vesper KS
Fredag 22 mai 10:00 Den guddommelige liturgi - Hl. Nikolai dag KS
Søndag 24 mai 10:00 Den guddommelige liturgi KS
Onsdag 27 mai 17:00 Vesper KS
Torsdag 28 mai 10:00 Den guddommelige liturgi - Kristi Himmelfartsdag KS
         
 H A U G E S U N D
         
 Sted: Skåre kirke, Haugevegen 19, Haugesund.
 
2 0 2 0
         
 Ingen planlagte gudstjenester per nå.
         
         
K R I S T I A N S A N D
 
Sted: Hellige Demetrios av Thessalonikis kirke, Tinnheiveien 17, 4629 Kristiansand.
 
2 0 2 0
 
 Ingen planlagte gudstjenester per nå.
         
         
         
KS= på kirkeslavisk,
NO= på norsk

Trondheim

Se gudstjenesteliste på menighetens egne nettsider.

Sted: Bakke kirke, Inneherredsveien 3, Trondheim

Tromsø

Gudstjenestene feires ved prestebesøk fra Trondheim.

Bergen

Se gudstjenesteliste på menighetens egne nettsider.

Kirkenes

Den russiske ortodokse menigheten i Kirkenes betjenes ved prestebesøk fra Murmansk bispedømme i Russland.

Svalbard

Gudstjenester feires ved prestebesøk fra Russland.

27. mars - 2. april 2019 - f. Vjacheslav Zavalnyj på Svalbard