Oslo

 

Søndag før Kristi Fødsel

Etterfest for Kristi Fødsel ​

 

Sted: Vår Frelsers ortodokse kirke, Akersveien 33, Oslo

 

2 0 1 8

 28. søndag etter Pinse   

 Lørdag

 08.12.

 18:00

 Vigilie

 KS

 Søndag

 09.12.

 11:00

 Den guddommelige liturgi

 KS

 Onsdag

 12.12.

 18:00

 Akathist leses

 KS

 29. søndag etter Pinse

 Lørdag

 15.12.

 18:00

 Vigilie

 K/N

 Søndag

 16.12.

 11:00

 Den guddommelige liturgi

 KS

 Hellige Nikolai undergjøreren

 Tirsdag

 18.12.

 18:00

 Vigilie

 K/N

 Onsdag

 19.12.

 10:00

 Den guddommelige liturgi

 K/N

 30. søndag etter Pinse    

 Lørdag

 22.12.

 18:00

 Vigilie

 K/N

 Søndag

 23.12.

 11:00

 Den guddommelige liturgi

 KS

 31. søndag etter Pinse. De hellige forfedrenes søndag

 Lørdag

 29.12.

 18:00

 Vigilie

 K/N

 Søndag

 30.12.

 11:00

 Den guddommelige liturgi

 KS

     

 Bønnestund for begynnelsen av det nye året

 

     2 0 1 9

 Søndag før Kristi Fødsel  

 Lørdag

 05.01.

 18:00

 Vigilie

 K/N

 Kveld til Kristi Fødsel  

 Søndag

 06.01.

 11:00

 Den guddommelige liturgi

 K/N

 

 ca. 12:30

 Vesper for Kristi Fødsel

 K/N

 Kristi Fødsel - Julenattgudstjeneste   

 Søndag

 06.01.

 22:00

 Den store sene kveldsgudstjenesten, litia, Matutin og

 K/N

     

 Den guddommelige Liturgi

 
     

 Gudstjeneste avsluttes ca. kl. 1:00

 

 Mandag

 07.01.

 18:00

 Julevesper med brød velsignelse

 K/N

 Gudføderskens synaxis   

 Tirsdag

 08.01.

 09:00

 Den guddommelige Liturgi

 K/N

 Etterfest for Kristi Fødsel   

 Lørdag

 12.01.

 18:00

 Vigilie

 K/N

 Søndag

 13.01.

 11:00

 Den guddommelige Liturgi

 KS

         
         


KS= på kirkeslavisk, NО = på norsk, K/N = på kirkeslavisk og norsk, GR = på gresk.

Skriftemålet for nattverdsdeltakerne begynner på søndagene kl 10:10, andre dager 30 min før Liturgien

 

Rogaland

 

B R Y N E
 
Sted: Line bedehus, Hauglandsvegen 100, Bryne
 
2 0 1 8
         
 Lørdag 22.12 16:00 Skriftemålet KS
    17:00 Vigilie. Samtale med prest KS
 Søndag 23.12 08:30 Skriftemålet KS
    09:30 Den guddommelige liturgi.  KS
         
         
 H A U G E S U N D
         
 Sted: Skåre kirke, Haugevegen 19, Haugesund.
 
2 0 1 8
         
 Ingen planlagte gudstjenester i oktober 2018.
         
         
         
K R I S T I A N S A N D
 
Sted: Hellige Demetrios av Thessalonikis kirke, Tinnheiveien 17, 4629 Kristiansand.
 
2 0 1 8
 
 Ingen planlagte gudstjenester i oktober 2018.
 
         
         
         
KS= på kirkeslavisk, NO= på norsk, K/N= på kirkeslavisk og norsk

Trondheim

Se gudstjenesteliste på menighetens egne nettsider.

Sted: Bakke kirke, Inneherredsveien 3, Trondheim

Tromsø

Gudstjenestene feires ved prestebesøk fra Trondheim.

Sted: Kirkens Bymisjon, Parkgata 22, Tromsø

Bergen

Se gudstjenesteliste på menighetens egne nettsider.

Kirkenes

Den russiske ortodokse menigheten i Kirkenes betjenes ved prestebesøk fra Murmansk bispedømme i Russland.

Svalbard

Gudstjenester feires ved prestebesøk fra Russland.