Oslo Wednesday, 25 May 2022

 

 

 

Sted: Vår Frelsers ortodokse kirke, Akersveien 33, Oslo

 
 

2 0 2 2

 
 
 

  Den blindes søndag

   Lørdag

   28.05.

   18:00

   Vigilie

  KS

   Søndag

   29.05.

   10:00

   Den guddommelige liturgi

  KS

  Påskens feiring avslutning

   Onsdag

   01.06.

   10:00

   Påskens guddommelige

  KS

     

   liturgi

 

  Kristi Himmelfartsdag

   Onsdag

   01.06.

   18:00

   Vigilie

  KS

   Torsdag

   02.06.

   10:00

   Den guddommelige liturgi

  K/N

  Gudstjeneste på norsk

   Lørdag

   04.06.

   10:00

   Den guddommelige liturgi

  NO

  7. søndag etter Påske

   Lørdag

   04.06.

   18:00

   Vigilie

  KS

   Søndag

   05.06.

   10:00

   Den guddommelige liturgi

  K/N

     

   Markering av unge

 
     

   ortodokse

 

  Minnedag for de hensovne

   Lørdag

   11.06.

   10:00

   Den guddommelige liturgi

  K/N

   

   11:30

   Panihida

  KS

  Pinse - Hellige Treenighetsfesten

   Lørdag

   11.06.

   18:00

   Vigilie

  KS

   Søndag

   12.06.

   10:00

   Den guddommelige liturgi

  K/N

   

   13:00

   Vesper med pinsebønner

  KS

  1. søndag etter Pinse - alle de helliges dag

   Lørdag

   18.06.

   18:00

   Vigilie

  KS

   Søndag

   19.06.

   10:00

   Den guddommelige liturgi

  KS

         

  Åpen kirke onsdager kl. 14 - 18

KS= på kirkeslavisk
NО = på norsk
K/N = på kirkeslavisk og norsk
R = russisk
P = polskSkriftemål under pandemien

Det leses felles beskjennelse på vegne av alle før nattverdsdeltakelsen.
Ved behov kan man avtale tid for individuell skriftemål utenfor gudstjenesten.

Rogaland

 

 
 
B R Y N E
 
Sted: Line bedehus, Hauglandsvegen 100, 4346 Bryne
 
2 0 2 2
Gudstejenestene annonseres på menighetens Facebookgruppe: 
https://www.facebook.com/groups/1412248569037196/ 
 
De myrrabærende kvinners søndag
Lørdag 14.05.2022 9:30 Skriftemål  
    10:00 Den guddommelige liturgi KS
    11:30 Panihida KS 
Den lamme mannens søndag
Lørdag 14.05.2022 17:00 Vigilie KS
Søndag   15.05.2022  9:30 Skriftemål  
    10:00  Den guddommelige liturgi   KS
Den samaritanske kvinnes søndag. Hellige Nikolai
Lørdag  28.05.2022 9:30 Skriftemål  
    10:00 Den guddommelige liturgi KS
    11:30 Panihida KS
                                                                  Den blindes søndag
 Lørdag 28.05.2022 17:00 Vigilie KS 
         
 Søndag 29.05.2022  9:30  Skriftemål  KS 
    10:00 Den guddommelige liturgi KS
         
 H A U G E S U N D
         
 Sted: Nordbø bedehus, Bøvegen 33, 4260 Torvastad
 
2 0 2 2
Gudstejenestene annonseres på menighetens Facebookgruppe: 
https://www.facebook.com/groups/ortodoks.no
 
 Lørdag 04.06.2022   9:30 Skriftemål  KS
    10:00  Den guddommelige liturgi  KS
    11:30  Panihida  KS
KS= på kirkeslavisk,
NO= på norsk
 
 

Trondheim

Se gudstjenesteliste på menighetens egne nettsider.

Sted: Bakke kirke, Inneherredsveien 3, Trondheim

Tromsø

Gudstjenestene feires ved prestebesøk fra Trondheim.

Bergen

Se gudstjenesteliste på menighetens egne nettsider.

Kirkenes

Den russiske ortodokse menigheten i Kirkenes betjenes ved prestebesøk fra Murmansk bispedømme i Russland.

Svalbard

Gudstjenester feires ved prestebesøk fra Russland.

27. mars - 2. april 2019 - f. Vjacheslav Zavalnyj på Svalbard