Oslo Sunday, 02 January 2022

Sted: Vår Frelsers ortodokse kirke, Akersveien 33, Oslo

 

Antallet deltakere på gudstjenester er berenset til 50 personer.

Se nærmere om smittevern under "nyheter".

 

2 0 2 2

 

   Onsdag

   26.01.

   12-18

   Åpen kirke

 

 Sluttfest for Teofani - minnedag for hl. apostellike Nino av Georgia

   Torsdag

   27.01.

   10:00

   Den guddommelige liturgi

KS

         

 32. søndag etter Pinse

   Søndag

   30.01.

   10:00

   Den guddommelige liturgi

KS

 Minnedag for hl. Ksenia av Petersburg

   Lørdag

   05.02.

   10:00

   Den guddommelige liturgi       

NO

 33. søndag etter Pinse - minnedag for de russiske nymartyrer og bekjennere

   Søndag

   06.02.

   10:00

   Den gudommelige liturgi

KS

     

   Bønn for offrene for sovjettidens kristenforfølgelser

 

 Minnedag for hl. Basilios den Store, Gregor Teologen og Johannes Krysostomos

   Lørdag

   12.02.

   10:00

   Den guddommelige liturgi

KS

 Tolleren og fariseerens søndag 

    Søndag 

   13.02.

   10:00

   Den guddommelige liturgi

KS

 Herrens fremstilling i tempelet

   Mandag

   14.02.

   18:00

   Vigilie

KS

   Tirsdag

   15.02.

   10:00

   Den guddommelige liturgi

KS

   Lørdag

   19.02.

   17:00

   Panihida

KS

 Den bortkomne sønnens søndag

   Lørdag

   19.02.

   18:00

   Vigilie

KS

   Søndag

   20.02.

   10:00

   Den guddommelige liturgi

KS

 Minnelørdag for de hensovne

   Lørdag

   26.02.

   10:00

   Den guddommelige liturgi

N/K

  

   12:00

   Panihida

KS

 Den veldige dommens søndag - kjøttlavsøndag

   Søndag

   27.02. 

   10:00

   Den guddommelige liturgi

KS

         
         

KS= på kirkeslavisk
NО = på norsk
K/N = på kirkeslavisk og norskSkriftemål under pandemien

Det leses felles beskjennelse på vegne av alle før nattverdsdeltakelsen.
Ved behov kan man avtale tid for individuell skriftemål utenfor gudstjenesten.

Rogaland

 
Det kreves fortsatt påmelding på gudstjenester. Maks 30 personer.
Navn, etternavn og telefonnummer kan sendes til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
B R Y N E
 
Sted: Line bedehus, Hauglandsvegen 100, 4346 Bryne
 
2 0 2 2
Gudstejenestene annonseres på menighetens Facebookgruppe: 
https://www.facebook.com/groups/1412248569037196/ 
 
 Søndag 06.02.2022   10:00  Den guddommelige liturgi  KS
         
Søndag 20.02.2022 10:00 Den guddommelige liturgi KS
         
 H A U G E S U N D
         
 Sted: Nordbø bedehus, Bøvegen 33, 4260 Torvastad
 
2 0 2 2
Gudstejenestene annonseres på menighetens Facebookgruppe: 
https://www.facebook.com/groups/ortodoks.no
 
 Lørdag  05.02.2022  10:00  Den guddommelige liturgi  KS
         
 Lørdag 19.02.2022  10:00 Den guddommelige liturgi KS
         
KS= på kirkeslavisk,
NO= på norsk
 
 

Trondheim

Se gudstjenesteliste på menighetens egne nettsider.

Sted: Bakke kirke, Inneherredsveien 3, Trondheim

Tromsø

Gudstjenestene feires ved prestebesøk fra Trondheim.

Bergen

Se gudstjenesteliste på menighetens egne nettsider.

Kirkenes

Den russiske ortodokse menigheten i Kirkenes betjenes ved prestebesøk fra Murmansk bispedømme i Russland.

Svalbard

Gudstjenester feires ved prestebesøk fra Russland.

27. mars - 2. april 2019 - f. Vjacheslav Zavalnyj på Svalbard