Oslo Thursday, 17 June 2021

Sted: Vår Frelsers ortodokse kirke, Akersveien 33, Oslo

 2 0 2 1
 
Det er endinger i smitteverntiltak i Oslo.
Fra og med 16. juni åpnes det for at 50 personer
kan delta på en gudstjeneste i vår kirke.
   
 Pinse - Den hellige Treenighetens dag
  Lørdag  19.06.  18:00  Vigilie  KS
         Åpent for 50 deltakere:  
         påmelding til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
  Søndag  20.06.  10:00  Den guddommelige liturgi  K/N
         Ingen ledige plass
 
   13:30  Vesper og bønner med knefalling  KS
         Åpent for 50 deltakere:  
         påmelding til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 Den hellige Ånds dag
  Mandag  21.06.  10:00  Den guddommelige liturgi  KS
         Åpent for 50 deltakere:  
         påmelding til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
  Lørdag  26.06.  10:00  Den guddommelige liturgi  KS
         Åpent for 50 deltakere:  
         påmelding til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 1. søndag etter Pinse - minnedag for alle helgener
  Søndag  27.06.  10:00  Den guddommelige liturgi  KS
         Åpent for 50 deltakere:  
         påmelding til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 2. søndag etter Pinse
  Søndag  04.07.  Ingen gudstjeneste
 3. søndag etter Pinse
  Søndag  11.07.  10:00  Den guddommelige liturgi  NO
         Åpent for 50 deltakere:  
         påmelding til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
         


KS= på kirkeslavisk
NО = på norsk
K/N = på kirkeslavisk og norsk


Påmelding:

Send kort e-postmelding til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. senest 48 timer før gudstjenesten:

+ Jeg ønsker å delta dd.mm. kl. 00. Fornavn, etternavn, mobilnummer.

(Eventuelt kan man legge til: Vi er 2/3 pers som bor sammen/ikke bor sammen. Fornavn, etternavn, mobilnummer.)

Hvis det fortsatt er ledige plasser får du i løpet av et par dager melding om at du er tildelt et numrert plass.

Vennligst reserver ikke plass mer enn en gang i måneden - dette for at alle skal få mulighet til å delta i en liturgi.


Skriftemålet i forbindelse med smittevernsrestriksjoner:

Det leses felles beskjennelse på vegne av alle før nattverdsdeltakelsen.
Ved behov kan man avtale tid for individuell skriftemål utenfor gudstjenesten.

Rogaland

 

B R Y N E
 
Sted: Line bedehus, Hauglandsvegen 100, Bryne
 
2 0 2 1
Gudstejenestene annonseres på menighetens Facebookgruppe: 
https://www.facebook.com/groups/1412248569037196/ 
Maksimalt 20 deltakere
         
Søndag 14 mars 09:30 Skriftemål KS
    10:00 Den guddommelige liturgi KS
    11:30  Vesper KS
       
 Mandag 15 mars 10:00 Kanon Andreya Kritskogo  KS
       
         
 H A U G E S U N D
         
 Sted: Haugesund Bedehus, Haraldsgata 180
 
2 0 2 1
Lørdag 13 mars 09:30 Skriftemål KS
    10:00 Den guddommelige Lutirgi KS
 
         
         
KS= på kirkeslavisk,
NO= på norsk

Trondheim

Se gudstjenesteliste på menighetens egne nettsider.

Sted: Bakke kirke, Inneherredsveien 3, Trondheim

Tromsø

Gudstjenestene feires ved prestebesøk fra Trondheim.

Bergen

Se gudstjenesteliste på menighetens egne nettsider.

Kirkenes

Den russiske ortodokse menigheten i Kirkenes betjenes ved prestebesøk fra Murmansk bispedømme i Russland.

Svalbard

Gudstjenester feires ved prestebesøk fra Russland.

27. mars - 2. april 2019 - f. Vjacheslav Zavalnyj på Svalbard