Oslo Monday, 13 September 2021

Sted: Vår Frelsers ortodokse kirke, Akersveien 33, Oslo

 2 0 2 1
 
Fra og med 16. juni kan opptill 50 personer
delta på en gudstjeneste i vår kirke.
Endringer kan forekommme - følg med på gudstjenestelisten.
   
 Søndag  19.09.  10:00  Den guddommelige liturgi  KS
         Maksimalt 50 deltakere (uten påmelding).  
         Dørene stenges når det ikke er flere ledige plasser.  
 Søndag  26.09.  10:00  Den guddommelige liturgi  KS
         Maksimalt 50 deltakere (uten påmelding).  
         Dørene stenges når det ikke er flere ledige plasser.  
 Mandag  27.09.  10:00  Matutin med korsvenerasjon og Den guddommelige liturgi   K/N
         Maksimalt 50 deltakere (uten påmelding).  
         Dørene stenges når det ikke er flere ledige plasser.  


KS= på kirkeslavisk
NО = på norsk
K/N = på kirkeslavisk og norsk


Påmelding (hvis påkrevd)

Send kort e-postmelding til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. senest 48 timer før gudstjenesten:

+ Jeg ønsker å delta dd.mm. kl. 00. Fornavn, etternavn, mobilnummer.

(Eventuelt kan man legge til: Vi er 2/3 pers som bor sammen/ikke bor sammen. Fornavn, etternavn, mobilnummer.)

Hvis det fortsatt er ledige plasser får du i løpet av et par dager melding om at du er tildelt et numrert plass.

Vennligst reserver ikke plass mer enn en gang i måneden - dette for at alle skal få mulighet til å delta i en liturgi.


Skriftemålet i forbindelse med smittevernsrestriksjoner

Det leses felles beskjennelse på vegne av alle før nattverdsdeltakelsen.
Ved behov kan man avtale tid for individuell skriftemål utenfor gudstjenesten.

Rogaland

 

B R Y N E
 
Sted: Line bedehus, Hauglandsvegen 100, Bryne
 
2 0 2 1
Gudstejenestene annonseres på menighetens Facebookgruppe: 
https://www.facebook.com/groups/1412248569037196/ 
Fortsatt ber om påmelding til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
         
Lørdag 25. september 16:30 Panihida KS
    17:00 Vigilie KS
         
Søndag 26. september 09:00 Skriftemål KS
    10:00 Den guddommelige liturgi KS
         
 Søndag 17. oktober  9:00   Skriftemål KS
    10:00 Den guddomelige liturgi KS
         
         
         
 H A U G E S U N D
         
 Sted: Nordbø bedehus, Bøvegen 33, 4260 Torvastad
 
2 0 2 1
Gudstejenestene annonseres på menighetens Facebookgruppe: 
https://www.facebook.com/groups/ortodoks.no
 
Lørdag 16. oktober 09:00 Skriftemål KS
    10:00 Den guddommelige Lutirgi KS
 
         
         
KS= på kirkeslavisk,
NO= på norsk

Trondheim

Se gudstjenesteliste på menighetens egne nettsider.

Sted: Bakke kirke, Inneherredsveien 3, Trondheim

Tromsø

Gudstjenestene feires ved prestebesøk fra Trondheim.

Bergen

Se gudstjenesteliste på menighetens egne nettsider.

Kirkenes

Den russiske ortodokse menigheten i Kirkenes betjenes ved prestebesøk fra Murmansk bispedømme i Russland.

Svalbard

Gudstjenester feires ved prestebesøk fra Russland.

27. mars - 2. april 2019 - f. Vjacheslav Zavalnyj på Svalbard