Oslo Thursday, 26 March 2020

Sted: Vår Frelsers ortodokse kirke, Akersveien 33, Oslo

 2 0 2 0

 Den store fastens 2. uke

 Onsdag

 11.03.

 16:00

 De forutviede Gavers liturgi

 K/N

 Lørdag

 14.03.

 12:00

  avlyses av smittevernhensyn

 KS

   

 17:00

  avlyses av smittevernhensyn

 KS

 2. søndag i den store fasten - hl. Grigorios Palama    

 Lørdag

 14.03.

 18:00

  avlyses av smittevernhensyn

 KS

 Søndag

 15.03.

 11:00

  avlyses av smittevernhensyn

 KS

 Den store fastens 3. uke

 Onsdag

 18.03.

 16:00

  avlyses av smittevernhensyn

 K/N

 Lørdag

 21.03.

 12:00

  avlyses av smittevernhensyn

 KS

   

 17:00

  avlyses av smittevernhensyn

 KS

 3. søndag i den store fasten - Korsvenerasjon

 Lørdag

 21.03.

 18:00

  avlyses av smittevernhensyn

 K/N

 Søndag

 22.03.

 11:00

  avlyses av smittevernhensyn

 KS

 Onsdag

 25.03.

 16:00

  avlyses av smittevernhensyn

 K/N

 Lørdag

 28.03.

 17:00

  avlyses av smittevernhensyn

 KS

 4. søndag i den store fasten - hl. Johannes av Stigen

 Lørdag

 28.03.

 18:00

  avlyses av smittevernhensyn

 KS

 Søndag

 29.03.

 11:00

  avlyses av smittevernhensyn

 KS

 Onsdag

 01.04.

 16:00

  avlyses av smittevernhensyn

 K/N

   

 18:00

  avlyses av smittevernhensyn

 KS

 Fredag

 03.04.

 17:00

  avlyses av smittevernhensyn

 NO

 Lørdag

 04.04.

 10:00

  avlyses av smittevernhensyn

 NO

         
         

KS= på kirkeslavisk, NО = på norsk, K/N = på kirkeslavisk og norsk

Skriftemålet for nattverdsdeltakerne begynner på søndagene kl 10:10,
andre dager 30 min før Liturgien.

Rogaland

 

B R Y N E
 
Sted: Line bedehus, Hauglandsvegen 100, Bryne
 
2 0 2 0
 
Den store fastens 2. uke
 
Onsdag 11.03 15:00 Skriftemålet   
    16:00 De forutviede gavers liturgi KS
         
 Lørdag 14.03 16:00 Panihida (avlyst pga COVID-19) KS
    17:00 Sykesalving (avlyst pga COVID-19) KS
         
Søndag 15.03 09:00 Skriftemålet (avlyst pga COVID-19)  
    10:00 Den guddommelige liturgi (avlyst pga COVID-19) KS
         
Den store fastens 3. uke
         
Onsdag 18.03 15:00 Skriftemålet (avlyst pga COVID-19)  
    16:00 De forutviede gavers liturgi (avlyst pga COVID-19) KS
         
Lørdag 21.03 15:00 Panihida (avlyst pga COVID-19) KS
    16:00 Skriftemålet (avlyst pga COVID-19)  
    17:00 Vesper (avlyst pga COVID-19) KS
         
Søndag 22.03 09:00 Skriftemålet (avlyst pga COVID-19)  
    10:00 Den guddommelige liturgi (avlyst pga COVID-19) KS
         
 H A U G E S U N D
         
 Sted: Skåre kirke, Haugevegen 19, Haugesund.
 
2 0 2 0
         
 Ingen planlagte gudstjenester ennå
         
         
         
K R I S T I A N S A N D
 
Sted: Hellige Demetrios av Thessalonikis kirke, Tinnheiveien 17, 4629 Kristiansand.
 
2 0 2 0
 
 Ingen planlagte gudstjenester ennå
 
         
         
         
KS= på kirkeslavisk, NO= på norsk, K/N= på kirkeslavisk og norsk

 

Trondheim

Se gudstjenesteliste på menighetens egne nettsider.

Sted: Bakke kirke, Inneherredsveien 3, Trondheim

Tromsø

Gudstjenestene feires ved prestebesøk fra Trondheim.

Bergen

Se gudstjenesteliste på menighetens egne nettsider.

Kirkenes

Den russiske ortodokse menigheten i Kirkenes betjenes ved prestebesøk fra Murmansk bispedømme i Russland.

Svalbard

Gudstjenester feires ved prestebesøk fra Russland.

27. mars - 2. april 2019 - f. Vjacheslav Zavalnyj på Svalbard