Oslo

 

 

Sted: Vår Frelsers ortodokse kirke, Akersveien 33, Oslo

 

     2 0 1 9

 Herrens Omskjærelse - Hl. Basileos Den store

 Mandag

 14.01.

 09:00

 Matutin og Den guddommelige Liturgi

 K/N

 Onsdag

 16.01.

 18:00

 Vesper. Bønnestund. Litia for de hensovnede

 K/N

 Aften til Theofani    

 Fredag

 18.01.

 11:00

 Vesper og Den guddommelige Liturgi

 K/N

 

ca kl. 12:30

 Den store vannvelsignelse

 KS

 Den Hellige Theofani - Herrens Dåp

 Lørdag

 19.01.

 10:00

 Den guddommelige Liturgi

 K/N

 

ca. kl.11:30

 Den store vannvelsignelse

 KS

 Etterfest for Theofani - hl. Johannes Døperen

 Lørdag

 19.01.

 18:00

 Vesper med brød velsignelse

 K/N

 Søndag

 20.01.

 11:00

 Den guddommelige Liturgi

 KS

 Onsdag

 23.01.

 18:00

 Vesper. Bønnestund. Litia for de hensovnede

 KS

 35. søndag etter Pinse

 Lørdag

 26.01.

 18:00

 Vigilie

 K/N

 Søndag

 27.01.

 11:00

 Den guddommelige Liturgi

 KS

 Onsdag

 30.01.

 18:00

 Vesper. Bønnestund. Litia for de hensovnede

 KS

 Gudstjeneste på norsk

 Lørdag

 02.02.

 10:00

 Den guddommelige Liturgi

 NO

         


KS= på kirkeslavisk, NО = på norsk, K/N = på kirkeslavisk og norsk, GR = på gresk.

Skriftemålet for nattverdsdeltakerne begynner på søndagene kl 10:10, andre dager 30 min før Liturgien

 

Rogaland

 

B R Y N E
 
Sted: Line bedehus, Hauglandsvegen 100, Bryne
 
2 0 1 8
         
Lørdag 19.01 08:30 Skriftemålet KS
    09:30 Herrens dåp. Den guddommelige liturgi. Stor vannvelsignelse KS
         
         
 H A U G E S U N D
         
 Sted: Skåre kirke, Haugevegen 19, Haugesund.
 
2 0 1 8
         
 Ingen planlagte gudstjenester i oktober 2018.
         
         
         
K R I S T I A N S A N D
 
Sted: Hellige Demetrios av Thessalonikis kirke, Tinnheiveien 17, 4629 Kristiansand.
 
2 0 1 8
 
 Ingen planlagte gudstjenester i oktober 2018.
 
         
         
         
KS= på kirkeslavisk, NO= på norsk, K/N= på kirkeslavisk og norsk

Trondheim

Se gudstjenesteliste på menighetens egne nettsider.

Sted: Bakke kirke, Inneherredsveien 3, Trondheim

Tromsø

Gudstjenestene feires ved prestebesøk fra Trondheim.

Sted: Kirkens Bymisjon, Parkgata 22, Tromsø

Bergen

Se gudstjenesteliste på menighetens egne nettsider.

Kirkenes

Den russiske ortodokse menigheten i Kirkenes betjenes ved prestebesøk fra Murmansk bispedømme i Russland.

Svalbard

Gudstjenester feires ved prestebesøk fra Russland.