Oslo

  

Sted: Vår Frelsers ortodokse kirke, Akersveien 33, Oslo
 

2018

 Søndag før Theofani - Herrens Omskjærelse

 Lørdag

 13.01.

 18:00

 Vigilie

 KS

 Søndag

 14.01.

 11:00

 Den guddommelige liturgi

 KS

 Onsdag

 17.01.

 18:00

 Vesper og Akatist, litia for de hensovne

 KS

 Aften til Theofani

 Torsdag

 18.01.

 11:00

 Vesper med Den guddommelige liturgi og

 NO

     

 Den Store vannvielse

 KS

 

 

 18:00

 Vigilie

 KS

 Den Hellige Theofani - Herrens Dåp

 Fredag

 19.01.

 10:00

 Den guddommelige liturgi og

 KS

 

 

 

 Den Store vannvielse

 KS

 Etterfest for Theofani   

 Lørdag

 20.01.

 18:00

 Vigilie

 K/N

 Søndag

 21.01.

 11:00

 Den guddommelige liturgi

 KS

 Onsdag

 24.01.

 18:00

 Vesper, bønnestund og litia for de hensovne

 KS

 Torsdag

 25.01.

 09:00

 Den guddommelige liturgi

 KS

 Tolleren og Fariseerens søndag

 Lørdag

 27.01.

 18:00

 Vigilie

 K/N

 Søndag

 28.01.

 11:00

 Den guddommelige liturgi

 KS

 Onsdag

 31.01.

 18:00

 Vesper og Akatist, litia for de hensovne

 KS

 Torsdag

 01.02.

 09:00

 Den guddommelige liturgi

 KS

         

 
KS= på kirkeslavisk, NО = på norsk, K/N = på kirkeslavisk og norsk

Skriftemålet for nattverdsdeltakerne begynner på søndagene kl 10:10, andre dager 30 min før Liturgien

 

Rogaland

 

B R Y N E
Sted: Line bedehus, Hauglandsvegen 100, Bryne
 
2 0 1 8
 
Onsdag 17.01. 17:00 Vesper KS
Aften til Theofani
Torsdag 18.01. 09:00 Den guddommelige liturgi og Den Store vannvielse KS
    18:00 Vigilie KS
Den Hellige Theofani - Herrens Dåp
Fredag 19.01. 10:00 Den guddommelige liturgi og Den Store vannvielse KS
    23:30 Julenattgudstjeneste KS
         
KS= på kirkeslavisk, NO= på norsk, K/N= på kirkeslavisk og norsk
 
Transport fra Bryne Jernbanestasjon avtales på forhånd.
Ring eller SMS til Leif Leon. Tlf: 906 27 662 for avtale (norsk / engelsk).

 

 

HAUGESUND

2 0 1 7

 Sted: Skåre kirke, Haugevegen 19, Haugesund.

 

Torsdag 

23.03 

18:00 

 Oljevelsignelse

KS 

 

Fredag 

24.03 

18:00 

 Vigilie

KS 

 

Lørdag

25.03 

08:30 

 Skriftemål

 
   

09:00 

 Den guddommelige  liturgi

KS 

         

KS= på kirkeslavisk, NO= på norsk, K/N= på kirkeslavisk og norsk

 

KRISTIANSAND

2 0 1 7

 Sted: Hellige Demetrios av Thessalonikis kirke, Tinnheiveien 17, 4629 Kristiansand.

 

Søndag 

26.03 

09:30 

 Skriftemål

 
   

10:00 

 Den guddommelige  liturgi

K/S 

         

KS= på kirkeslavisk, NO= på norsk, K/N= på kirkeslavisk og norsk, S= serbsk, K/S = kirkeslavisk og serbsk

Lurer på noe? Ta kontakt med f.Pavel Tlf: 47883124. (Russisk / Engelsk).

 

Trondheim

Se gudstjenesteliste på menighetens egne nettsider.

Sted: Bakke kirke, Inneherredsveien 3, Trondheim

Tromsø

Gudstjenestene feires ved prestebesøk fra Trondheim.

Sted: Kirkens Bymisjon, Parkgata 22, Tromsø

Bergen

Se gudstjenesteliste på menighetens egne nettsider.

Kirkenes

Den russiske ortodokse menigheten i Kirkenes betjenes ved prestebesøk fra Murmansk bispedømme i Russland.

Svalbard

Gudstjenester feires ved prestebesøk fra Russland.