Sted: Vår Frelsers ortodokse kirke, Akersveien 33, Oslo

 

2 0 1 8

 4. søndag i Den store fasten - hl. Johannes av Stigen

 Lørdag

 17.03.

 18:00

 Vigilie

 K/N

 Søndag

 18.03.

 11:00

 Den guddommelige liturgi

 KS

 Onsdag

 21.03.

 14:00

 De forutviede Gavers liturgi

 K/N

 

 

 18:00

 Matutin med Den store botskanon

 KS

 Fredag

 23.03.

 18:00

 Akatistos til Gudføderske og Jomfru Maria

 KS

 5. søndag i Den store fasten - hl. Maria av Egypt

 Lørdag

 24.03.

 18:00

 Vigilie

 KS

 Søndag

 25.03.

 11:00

 Den guddommelige liturgi

 KS

 Onsdag

 28.03.

 16:00

 De forutviede Gavers liturgi

 K/N

 Torsdag

 29.03.

 14:00

 Oljevelsignelse

 KS

 Fredag

 30.03.

 14:00

 De forutviede Gavers liturgi

 K/N

 Lasari lørdag

 Lørdag

 31.03.

 10:00

 Den guddommelige liturgi

 NO

 Palmesøndag

 Lørdag

 31.03.

 18:00

 Vigilie med velsignelse av grener

 K/N

 Søndag

 01.04.

 11:00

 Den guddommelige liturgi med prosesjon

 K/N

 Lidelsesuke

 Onsdag

 04.04.

 17:00

 Oljevelsignelse

 KS

 Den store og hellige torsdag - innstiftelsen av Nattverd

 Torsdag

 05.04.

 11:00

 Vesper med liturgi

 K/N

 Lesning av 12 evangelitekster om Kristi lidelser

 Torsdag

 05.04.

 18:00

 Matutin med lidelsesberetninger

 KS

 Den store og hellige fredagen

 Fredag

 06.04.

 15:00

 Vesper med utbærelse av Kristi gravbilde

 KS

 

 

 18:00

 Matutin ved Kristi grav 

 KS

     

 og prosesjon med Kristi gravbilde (kl 20:00)

 

 Den store og hellige lørdagen - påskeaften

 Lørdag

 07.04.

 11:00

 Vesper med liturgi

 K/N

   

 13:30

 Velsignelse av påskemat

 

 Påskenatt - Kristi hellige oppstandelse

 Lørdag

 07.04.

 23:30

 Midtnattgudstjeneste ved Kristi gravbilde

 KS

   

 24:00

 Påskenattens prosesjon begynner

 

 Søndag

 08.04.

 00:10

 Begynnelse ved inngangen til kirken

 K/N

   

 

 Påskens morgengudstjeneste

 
   

 ca. 01:15

 Velsignelse av påskemat

 
   

 ca. 01:30

 Den guddommelige liturgi

 
   

 ca. 03:00

 Avslutning

 

 Første påskedag

 Søndag

 08.04.

 16:00

 Påskevesper

 K/N

 
KS= på kirkeslavisk, NО = på norsk, K/N = på kirkeslavisk og norsk

Skriftemålet for nattverdsdeltakerne begynner på søndagene kl 10:10, andre dager 30 min før Liturgien

 

Rogaland

 

B R Y N E
Sted: Line bedehus, Hauglandsvegen 100, Bryne
 
2 0 1 8
 
Fredag 09.03. 18:00 Oljevelsignelse (sykesalving) KS
Lørdag 10.03. 17:00 Vigilie KS
Søndag 11.03. 10:00 Den guddommelige liturgi. KS
         
KS= på kirkeslavisk, NO= på norsk, K/N= på kirkeslavisk og norsk
 
Transport fra Bryne Jernbanestasjon avtales på forhånd.
Ring eller SMS til Leif Leon. Tlf: 906 27 662 for avtale (norsk / engelsk).

 

 

HAUGESUND

2 0 1 7

 Sted: Skåre kirke, Haugevegen 19, Haugesund.

 

Torsdag 

23.03 

18:00 

 Oljevelsignelse

KS 

 

Fredag 

24.03 

18:00 

 Vigilie

KS 

 

Lørdag

25.03 

08:30 

 Skriftemål

 
   

09:00 

 Den guddommelige  liturgi

KS 

         

KS= på kirkeslavisk, NO= på norsk, K/N= på kirkeslavisk og norsk

 

KRISTIANSAND

2 0 1 7

 Sted: Hellige Demetrios av Thessalonikis kirke, Tinnheiveien 17, 4629 Kristiansand.

 

Søndag 

26.03 

09:30 

 Skriftemål

 
   

10:00 

 Den guddommelige  liturgi

K/S 

         

KS= på kirkeslavisk, NO= på norsk, K/N= på kirkeslavisk og norsk, S= serbsk, K/S = kirkeslavisk og serbsk

Lurer på noe? Ta kontakt med f.Pavel Tlf: 47883124. (Russisk / Engelsk).

 

Trondheim

Se gudstjenesteliste på menighetens egne nettsider.

Sted: Bakke kirke, Inneherredsveien 3, Trondheim

Tromsø

Gudstjenestene feires ved prestebesøk fra Trondheim.

Sted: Kirkens Bymisjon, Parkgata 22, Tromsø

Bergen

Se gudstjenesteliste på menighetens egne nettsider.

Kirkenes

Den russiske ortodokse menigheten i Kirkenes betjenes ved prestebesøk fra Murmansk bispedømme i Russland.

Svalbard

Gudstjenester feires ved prestebesøk fra Russland.