Oslo

 

Sted: Vår Frelsers ortodokse kirke, Akersveien 33, Oslo

 

     2 0 1 9

 Ortodoksiens søndag

 Lørdag

 16.03.

 18:00

 Vigilie

 K/N

 Søndag

 17.03.

 11:00

 Den guddommelige liturgi og bønnestund

 K/N

 Onsdag

 20.03.

 16:00

 De forutviede gavers liturgi

 K/N

   

 18:00

 Samtalekveld "Om ortodoksi på norsk"

 NO

 Fredag

 22.03.

 16:00 

 De forutviede gavers liturgi

 K/N

 Lørdag

 23.03.

 12:00

 Oljevelsignelse (sykesalving)

 KS

   

 17:00

 Panihida for de hensovnede

 KS

 2. søndag i den store fasten - hl. Grigorios Palama

 Lørdag

 23.03.

 18:00

 Vigilie

 K/N

 Søndag

 24.03.

 11:00

 Den guddommelige liturgi

 K/N

 Onsdag

 27.03.

 16:00

 De forutviede gavers liturgi

 K/N

 

 

 18:00

 Samtalekveld "Om ortodoksi på norsk"

 NO

 Lørdag

 30.03.

 12:00

 Oljevelsignelse (sykesalving)

 KS

 

 

 17:00

 Panihida for de hensovnede

 KS

 3. søndag i den store fasten - Korsvenerasjon

 Lørdag

 30.03.

 18:00

 Vigilie med korsvenerasjon

 K/N

 Søndag

 31.03.

 11:00

 Den guddommelige liturgi

 K/N

 Onsdag

 03.04. 

 16:00

 De forutviede gavers liturgi

 K/N

   

 18:00

 Samtalekveld "Om ortodoksi på norsk"

 NO

 Lørdag

 06.04.

 10:00

 Den gudommelige liturgi

 NO

 4. søndag i den store fasten - Maria Bebudelse

 Lørdag

 06.04.

 18:00

 Vigilie

 K/N

 Søndag

 07.04.

 11:00

 Den guddommelige liturgi

 KS

 Onsdag

 10.04.

 16:00

 De forutviede gavers liturgi

 K/N

 

 

 18:00

 Den store botskanonen

 KS

 Akatistlørdagen

 Lørdag

 13.04.

 10:00

 Matutin med Akatist og Den guddommelige liturgi

 NO

 5. søndag i den store fasten - Hl. Maria av Egypt

 Lørdag

 13.04.

 18:00

 Vigilie

 KS

 Søndag

 14.04.

 11:00

 Den guddommelige liturgi

 KS

 Onsdag

 17.04.

 16:00

 De forutviede gavers liturgi

 K/N

 Torsdag

 18.04.

 16:00

 Oljevelsignelse (sykesalving)

 NO

 Fredag

 19.04.

 16:00

 De forutviede gavers liturgi

 K/S

 Lazari lørdag

 Lørdag

 20.04.

 10:00

 Den guddommelige liturgi

 NO

 Palmesøndag

 Lørdag

 20.04.

 18:00

 Vigilie

 KS

 Søndag

 21.04.

 11:00

 Den guddommelige liturgi

 K/N

     

 og prosesjon med palmekvister

 

 Lidelsesuke

 Mandag

 22.04.

 16:00

 Oljevelsignelse (sykesalving)

 KS

 Onsdag

 24.04.

 16:00

 De forutviede gavers liturgi

 K/N

 Den store og hellige torsdag - Nattverdsinnstiftelsen

 Torsdag

 25.04.

 11:00 

 Vesper og Den guddommelige liturgi

 K/N

 

 

 18:00

 12 lidelsesberetninger fra Evangeliet

 KS

 Den store og hellige fredag - Korsfestelsen

 Fredag

 26.04.

 15:00

 Vesper med fremstilling av Kristi gravbilde

 K/N

 

 

 18:00

 Matutin ved Kristi gravbilde og prosesjon

 KS

 Den store og hellige lørdagen

 Lørdag

 27.04.

 11:00

 Vesper med Den guddommelige litugi

 K/N

 

 

 13:30

 Velsignelse av påskemat

 

 Påskenatt - Herrens hellige oppstandelse

 Lørdag

 27.04.

 23:30

 Midtnatttsgudstjeneste

 KS

 

 

 24:00

 Påskenattgudstjeneste begynner med prosesjon

 K/N

 

 

 ca kl 1

 Velsignelse av påskemat

 

 

 

 01:30

 Påskens guddommelige liturgi

 K/N

 

 

 Påskenattgudstjeneste er ferdig søndag morgen ca. kl 3

 Første påskedag

 Søndag

 28.04.

 17:00

 Påskevesper

 K/N

 Påskeuke

 Mandag

 29.04.

 10:00

 Påskens guddommelige liturgi

 K/N

 Onsdag

 01.05.

 10:00

 Påskens guddommelige liturgi

 K/N

 Fredag

 03.05.

 10:00

 Påskens guddommelige liturgi og vannvelsignelse

 K/N

 Antipasca - Tomassøndagen

 Lørdag

 04.05.

 18:00

 Vigilie

 K/N

 Søndag

 05.05.

 11:00

 Den guddommelige liturgi og prosesjon

 K/N


KS= på kirkeslavisk, NО = på norsk, K/N = på kirkeslavisk og norsk, GR = på gresk.

Skriftemålet for nattverdsdeltakerne begynner på søndagene kl 10:10, andre dager 30 min før Liturgien

 

Rogaland

 

B R Y N E
 
Sted: Line bedehus, Hauglandsvegen 100, Bryne
 
2 0 1 8
         
Lørdag 23.02 16:00 Skriftemålet KS
    17:00 Den guddommelige liturgi. Samtale med Prest KS
Søndag 24.02 08:30 Skriftemålet KS
    09:30 Den guddommelige liturgi. KS
         
         
 H A U G E S U N D
         
 Sted: Skåre kirke, Haugevegen 19, Haugesund.
 
2 0 1 8
         
 Ingen planlagte gudstjenester i oktober 2018.
         
         
         
K R I S T I A N S A N D
 
Sted: Hellige Demetrios av Thessalonikis kirke, Tinnheiveien 17, 4629 Kristiansand.
 
2 0 1 8
 
 Ingen planlagte gudstjenester i oktober 2018.
 
         
         
         
KS= på kirkeslavisk, NO= på norsk, K/N= på kirkeslavisk og norsk

Trondheim

Se gudstjenesteliste på menighetens egne nettsider.

Sted: Bakke kirke, Inneherredsveien 3, Trondheim

Tromsø

Gudstjenestene feires ved prestebesøk fra Trondheim.

Sted: Kirkens Bymisjon, Parkgata 22, Tromsø

Bergen

Se gudstjenesteliste på menighetens egne nettsider.

Kirkenes

Den russiske ortodokse menigheten i Kirkenes betjenes ved prestebesøk fra Murmansk bispedømme i Russland.

Svalbard

Gudstjenester feires ved prestebesøk fra Russland.