Oslo Tuesday, 13 July 2021

Sted: Vår Frelsers ortodokse kirke, Akersveien 33, Oslo

 2 0 2 1
 
Det er endinger i smitteverntiltak i Oslo.
Fra og med 16. juni åpnes det for at 50 personer
kan delta på en gudstjeneste i vår kirke.
   
 4. søndag etter Pinse
  Lørdag  17.07.  18:00  Vigilie  KS
        Åpent for 50 deltakere:  
        Ingen påmelding  
        Dørene stenges etter  
        kirken fylles med 50 mennesker  
 Sergej av Radonezh
  Søndag  18.07.  10:00  Den guddommelige liturgi  KS
        Åpent for 50 deltakere:  
        påmelding til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 Hellige Olga feiring - Tempelfest
   Fredag  23.07.  18:00  Vigilie  K/N
         Åpent for 50 deltakere:  
         påmelding til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
    Lørdag  24.07.  10:00  Den guddommelige liturgi  K/N
         Ingen ledige plass
 
     
 5. søndag etter Pinse 
   Søndag  25.07.  10:00   Den guddommelige liturgi  KS
        Åpent for 50 deltakere:  
        Ingen påmelding  
        Dørene stenges etter  
        kirken fylles med 50 mennesker  


KS= på kirkeslavisk
NО = på norsk
K/N = på kirkeslavisk og norsk


Påmelding:

Send kort e-postmelding til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. senest 48 timer før gudstjenesten:

+ Jeg ønsker å delta dd.mm. kl. 00. Fornavn, etternavn, mobilnummer.

(Eventuelt kan man legge til: Vi er 2/3 pers som bor sammen/ikke bor sammen. Fornavn, etternavn, mobilnummer.)

Hvis det fortsatt er ledige plasser får du i løpet av et par dager melding om at du er tildelt et numrert plass.

Vennligst reserver ikke plass mer enn en gang i måneden - dette for at alle skal få mulighet til å delta i en liturgi.


Skriftemålet i forbindelse med smittevernsrestriksjoner:

Det leses felles beskjennelse på vegne av alle før nattverdsdeltakelsen.
Ved behov kan man avtale tid for individuell skriftemål utenfor gudstjenesten.

Rogaland

 

B R Y N E
 
Sted: Line bedehus, Hauglandsvegen 100, Bryne
 
2 0 2 1
Gudstejenestene annonseres på menighetens Facebookgruppe: 
https://www.facebook.com/groups/1412248569037196/ 
Maksimalt 20 deltakere
         
Søndag 14 mars 09:30 Skriftemål KS
    10:00 Den guddommelige liturgi KS
    11:30  Vesper KS
       
 Mandag 15 mars 10:00 Kanon Andreya Kritskogo  KS
       
         
 H A U G E S U N D
         
 Sted: Haugesund Bedehus, Haraldsgata 180
 
2 0 2 1
Lørdag 13 mars 09:30 Skriftemål KS
    10:00 Den guddommelige Lutirgi KS
 
         
         
KS= på kirkeslavisk,
NO= på norsk

Trondheim

Se gudstjenesteliste på menighetens egne nettsider.

Sted: Bakke kirke, Inneherredsveien 3, Trondheim

Tromsø

Gudstjenestene feires ved prestebesøk fra Trondheim.

Bergen

Se gudstjenesteliste på menighetens egne nettsider.

Kirkenes

Den russiske ortodokse menigheten i Kirkenes betjenes ved prestebesøk fra Murmansk bispedømme i Russland.

Svalbard

Gudstjenester feires ved prestebesøk fra Russland.

27. mars - 2. april 2019 - f. Vjacheslav Zavalnyj på Svalbard