Hellige Olga Menighet i Oslo

Hellige Olga menighet

olgaHellige Olga menighet med hovedsete i Oslo er Den russiske ortodokse kirkes (Moskvapatriarkatet) første menighet i Norge i moderne tid. Menigheten ble dannet i 1996, perioden når kirken i Russland etter Sovjetunionens fall hadde fått frihet til å selv organisere sin virksomhet og når flere ortodokse troende gjennom økt innvandring bosatte seg i Norge.

I en lang periode hadde Hellige Olga menighet sitt gudstjenestelokale i en leilighet i en bygård. Først i 2003 fikk menigheten til sitt bruk et eget kirkebygg. Menigheten er fortsatt i en vekstfase, men har per i dag allerede godt over 3.000 medlemmer.

Menigheten er kalt etter Kievs hellige fyrstinne Olga og har henne som sin himmelske beskytter. Hellige Olga kom far en familie av nordisk herkomst og mottok den kristne dåpen som en av de første i det russiske fyrstehuset i 954/957. Olga døde i 969. Hun kalles i den ortodokse kirken "apostellik" på grunn av at hun arbeidet hengivent for å spre den kristne troen i datidens hedenske Rus'.


Menighetskirke

Vår Frelsers ortodokse kirke
Akersveien 33
0177 Oslo
tlf: (+47) 22 20 56 03

Vår Frelsers ortodokse kirke ligger sentralt i Oslo ved den ærverdige Vår Frelsers gravlund, i nærheten av den katolske St. Olav kirke, Gamle Aker kirke og den greske ortodokse Maria Bebudelseskirke (se kart).kliment-1Sogneprest

f. Kliment (Huhtamäki)

tlf: (+47) 22 20 56 00 (hjem)
tlf: (+47) 22 20 56 03 (kontor)
mob: (+47) 934 60 465
e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   Annen prest

f. Pavel Povaliaiev
mob: (+47) 478 83 124
e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Bankkonti

Konto for gaver til menighetens ordinære virksomhet:
Hellige Olga menighet
3000.26.88022
IBAN: NO88 3000 26 88022
SWIFT/BIC: SPSONO22

Konto for gaver til Hellige Olav ortodokse kapell i Stiklestad:
Hellige Olga menighet
3000.26.88030
IBAN: NO88 3000 26 88030
SWIFT/BIC: SPSONO22


fotoInterior
Menighetens postadresse

Den russiske ortodokse kirke
Hellige Olga menighet
Akersveien 33
NO-0177 Oslo