Ortodoks menighet i Arendal

Arendal

Gudstjenestene feires ved prestebesøk fra Oslo.

Sted: Huskapellet til f. Kliment, Eidebakken 8, Arendal

IMG 1825
         

   2 0 2 4

       

   Torsdag

   28.03.

   14:00

   Oljevelsignelse (sykesalving)

   KS

   Fredag

   29.03.

   14:00

   Liturgi av de forutviede gaver

   KS

  2. søndag i Den store fasten - hl. Gregor Palamas

   Lørdag

   30.03.

   17:00

   Vigilie

   KS

   Søndag

   31.03.

   08:00

   Den guddommelige liturgi

   KS

   4. søndag i Den store fasten - hl. Johannes av Stigen

   Søndag

   14.04.

   08:00

   Den guddommelige liturgi

   KS

         
 

Sted for påsketidens gudstjenester: Bedehuset i Klevgaten 5, Arendal

 

 klevgaten 5 arendal

 

   Palmesøndag - Herrens inntog i Jerusalem

   Lørdag

   27.04.

   17:00

   Vigilie med velsignelse av grener

   KS

   Søndag

   28.04.

   08:00

   Den guddommelige liturgi og prosesjon

   KS

   Den store og hellige onsdag

   Onsdag

   01.05.

   18:00

   Botens sakrament

   R/N

   Den store og hellige torsdag

   Torsdag

   02.05.

   10:00

   Den guddommelige liturgi  

   KS

   

   17:00

   Matutin med lesning av 12 lidelsesevangelier

   KS

   Den store og hellige fredag

   Fredag

   03.05.

   15:00

   Vesper med utbærelse av Kristi gravbilde

   KS

  

 

   17:00

   Matutin ved Kristi grav med prosesjon

   KS

   Den store og hellige lørdag

   Lørdag

   04.05.

   10:00

   Serbisk liturgi ved f. Svetislav   

  SER

   

   14:00

   Velsignelse av påskemat

 

   Kristi oppstandelse - Herrens påske

   Lørdag

   04.05.

   22:15

   Midtnattsgudstjeneste ved Kristi gravbilde

   KS

   Lørdag

   04.05.

   22:45

   Prosesjon

   KS

   23:00

   Påskens morgengudstjeneste

   K/N

   23:45

   Velsignelse av påskemat

  

   24:00

   Påskens guddommelige liturgi

   K/N

   Søndag

   05.05.

   01:30

   Påskenattgudstjeneste avsluttes