Hellige Trifon Menighet i Kirkenes

Kirkelokale i Kirkenes Wednesday, 14 March 2007

Den russiske ortodokse Hl. Trifon menighet i Kirkenes har inngått avtale om leie av et kommunalt bygg i Kirkenes til kirkelokale og menighetssenter. Du kan lese mer om denne saken på Barentssekretariatets hjemmesider både på engelsk og russisk.