Hellige Olga Menighet i Oslo

Oslo

 

Sted: Vår Frelsers ortodokse kirke, Akersveien 33, Oslo

 

     2 0 1 9

 Den blindes søndag

 Lørdag

 01.06.

 18:00

 Vigilie

 KS

 Søndag

 02.06.

 11:00

 Den guddommelige liturgi

 KS

 Påskens feiring avslutning

 Onsdag

 05.06.

 10:00

 Matutin og den guddommelige liturgi

 K/N

 Kristi Himmelfartsdag

 Torsdag

 06.06.

 10:00

 Matutin og den guddommelige liturgi

 K/N

 7. søndag etter Påske

 Lørdag

 08.06.

 18:00

 Vigilie

 K/N

 Søndag

 09.06.

 11:00

 Den guddommelige liturgi

 KS

 Minnedag for de hensovne

 Lørdag

 15.06.

 17:00

 Panihida

 KS

 Pinse - Hellige Treenighetsfesten

 Lørdag

 15.06.

 18:00

 Vigilie

 K/N

 Søndag

 16.06.

 11:00

 Den guddommelige liturgi

 K/N

 

 

 

 og Vesper med pinsebønner

 KS

 Den hellige Ånds dag

 Mandag

 17.06.

 10:00

 Den guddommelige liturgi

 K/N

 1. søndag etter Pinse - alle de helliges dag

 Lørdag

 22.06.

 18:00

 Vigilie

 K/N

 Søndag

 23.06.

 11:00

 Den guddommelige liturgi

 KS

 2. søndag etter Pinse - alle de russiske helegenes dag

 Lørdag

 29.06.

 18:00

 Vigilie

 K/N

 Søndag

 30.06.

 11:00

 Den guddommelige litugi

 KS


KS= på kirkeslavisk, NО = på norsk, K/N = på kirkeslavisk og norsk, GR = på gresk.

Skriftemålet for nattverdsdeltakerne begynner på søndagene kl 10:10, andre dager 30 min før Liturgien