Hellige Olga Menighet i Oslo

Oslo

  

Sted: Vår Frelsers ortodokse kirke, Akersveien 33, Oslo

 

2 0 1 8

 Minnedag for de hensovne

 Lørdag

 26.05.

 10:00

 Den guddommelige liturgi

 KS

 Pinse - Den hellige Treenighets dag

 Lørdag

 26.05.

 18:00

 Vigilie

 K/N

 Søndag

 27.05.

 11:00

  Den guddommelige liturgi og

 KS

     

   vesper med de lange knefallsbønnene

 

 Den Hellige Ånds Dagen

 Mandag

 28.05.

 10:00

  Den guddommelige liturgi

 GR/N

         
         

 
KS= på kirkeslavisk, NО = på norsk, K/N = på kirkeslavisk og norsk, GR = på gresk.

Skriftemålet for nattverdsdeltakerne begynner på søndagene kl 10:10, andre dager 30 min før Liturgien