Hellige Olga Menighet i Oslo

Oslo

  

Sted: Vår Frelsers ortodokse kirke, Akersveien 33, Oslo
 

2017

 4. søndag i Store fasten  – hl. Johannes av Stigen  

 Lørdag

 25.03.

 18:00

 Vigilie

 K/N

 Søndag

 26.03.

 11:00

 Den guddommelige Liturgi

 KS

 Onsdag

 29.03.

 16:00

 Forutviede Gavers Liturgi

 K/N

   

 18:00

 Botskanon

 KS

 Fredag

 31.03.

 17:00

 Sykesalving (oljevelsignelse)

 NO

 Lørdag

 01.04.

 10:00

 Matutin med Akathist, Den guddommelige Liturgi

 NO

 5. søndag i Store fasten  – Hl. Maria av Egypt

 Lørdag

 01.04.

 18:00

 Vigilie

 KS

 Søndag

 02.04.

 11:00

 Den guddommelige Liturgi

 KS

 Onsdag

 05.04.

 16:00

 Forutviede Gavers Liturgi

 K/N

 Torsdag

 06.04.

 18:00

 Sykesalving (oljevelsignelse)

 KS

 Maria Bebudelse    

 Fredag

 07.04.

 11:00

 Vesper med Den guddommelige Liturgi

 KS

 Lazari lørdag   

 Lørdag

 08.04.

 10:00

 Den guddommelige Liturgi

 K/N

 Palmesøndag - Herrens inntog i Jerusalem

 Lørdag

 08.04.

 18:00

 Vigilie med gåsunger velsignelse

 K/N

 Søndag

 09.04.

 11:00

 Den guddommelige Liturgi og prosesjon

 K/N

 Lidelsesuken

 Onsdag

 12.04.

 18:00

 Sykesalving (oljevelsignelse)

 KS

 Skjærtorsdag

 Torsdag

 13.04.

 11:00

 Vesper med Den guddommelige Liturgi

 K/N

 Lesning av 12 Evangelifortellinger om Kristi lidelser

 Torsdag

 13.04.

 18:00

 Matutin med Evangelie lesning

 KS

 Den Store Fredag med minne om Kristi lidelser og begravelse

 Fredag

 14.04.

 12:00

 De kongelige timebønnene

 KS

   

 15:00

 Vesper med utbærelse av Kristi Gravbilde

 KS

   

 18:00

 Matutin og prosesjon med Kristi Gravbilde

 K/N

 Den Store Lørdag   

 Lørdag

 15.04.

 10:00

 Vesper med Den guddommelige Liturgi

 K/N

   

 12:30

 Velsignelse av påskemat i menighetssalen

 

 Påskens midnattsgudstjeneste - Kristi Oppstandelse

 Lørdag

 15.04.

 23:30

 Midnattgudstjeneste ved Kristi Gravbilde

 KS

 Søndag

 16.04.

 00:00

 Prosesjon. Påskens Matutin

 K/N

   

 01:30

 Velsignelse av påskemat i menighetssalen

 
     

 Påskens Guddommelige Liturgi

 K/N

   

 03:00

 Avslutning av Påske gudstjeneste

 

 Første Påskedag    

 Søndag

 16.04.

 17:00

 Påskevesper

 K/N

   

 17:30

 Velsignelse av påskemat i menighetssalen

 

 Påskeuken

 Mandag

 17.04.

 09:00

 Påskens Guddommelige Liturgi

 K/N

 Tirsdag

 18.04.

 09:00

 Påskens Guddommelige Liturgi

 K/N

 Onsdag

 19.04.

 09:00

 Påskens Guddommelige Liturgi

 K/N

 Torsdag

 20.04.

 09:00

 Påskens Guddommelige Liturgi

 K/N

 Fredag

 21.04.

 09:00

 Påskens Guddommelige Liturgi

 K/N

 Antipasca

 Lørdag

 22.04.

 18:00

 Vigilie

 K/N

 Søndag

 23.04.

 11:00

 Den guddommelige Liturgi og prosesjon

 KS

 Radonitsa - minnedag for de hensovnede

 Tirsdag

 25.04.

 18:00

 Panihida

 KS

 Onsdag

 26.04.

 18:00

 Vesper. Litia for de hensovnede

 K/N

 Torsdag

 27.04.

 09:00

 Den guddommelige Liturgi

 K/N

 3. søndag etter Påske - de myrrabærende kvinnenes søndag

 Lørdag

 29.04.

 18:00

 Vigilie

 K/N

 Søndag

 30.04.

 11:00

 Den guddommelige Liturgi og prosesjon

 KS

 Onsdag

 03.05.

 18:00

 Vesper. Litia for de hensovnede

 K/N

 Torsdag

 04.05.

 09:00

 Den guddommelige Liturgi

 K/N

 Lørdag

 06.05.

 10:00

 Den guddommelige Liturgi

 NO

 4. søndag etter Påske - den lamme mannens søndag

 Lørdag

 06.05.

 18:00

 Vigilie

 KS

 Søndag

 07.05.

 11:00

 Den guddommelige Liturgi og prosesjon

 KS

 Onsdag

 10.05.

 09:00

 Den guddommelige Liturgi

 KS

   

 18:00

 Bønnestund med vannvelsignelse

 KS

         

 
KS= på kirkeslavisk, NО = på norsk, K/N = på kirkeslavisk og norsk

Skriftemålet for nattverdsdeltakerne begynner på søndagene kl 10:10, andre dager 30 min før Liturgien