Hellige Olga Menighet i Oslo

Oslo

 

Søndag før Kristi Fødsel

Etterfest for Kristi Fødsel ​

 

Sted: Vår Frelsers ortodokse kirke, Akersveien 33, Oslo

 

2 0 1 8

 28. søndag etter Pinse   

 Lørdag

 08.12.

 18:00

 Vigilie

 KS

 Søndag

 09.12.

 11:00

 Den guddommelige liturgi

 KS

 Onsdag

 12.12.

 18:00

 Akathist leses

 KS

 29. søndag etter Pinse

 Lørdag

 15.12.

 18:00

 Vigilie

 K/N

 Søndag

 16.12.

 11:00

 Den guddommelige liturgi

 KS

 Hellige Nikolai undergjøreren

 Tirsdag

 18.12.

 18:00

 Vigilie

 K/N

 Onsdag

 19.12.

 10:00

 Den guddommelige liturgi

 K/N

 30. søndag etter Pinse    

 Lørdag

 22.12.

 18:00

 Vigilie

 K/N

 Søndag

 23.12.

 11:00

 Den guddommelige liturgi

 KS

 31. søndag etter Pinse. De hellige forfedrenes søndag

 Lørdag

 29.12.

 18:00

 Vigilie

 K/N

 Søndag

 30.12.

 11:00

 Den guddommelige liturgi

 KS

     

 Bønnestund for begynnelsen av det nye året

 

     2 0 1 9

 Søndag før Kristi Fødsel  

 Lørdag

 05.01.

 18:00

 Vigilie

 K/N

 Kveld til Kristi Fødsel  

 Søndag

 06.01.

 11:00

 Den guddommelige liturgi

 K/N

 

 ca. 12:30

 Vesper for Kristi Fødsel

 K/N

 Kristi Fødsel - Julenattgudstjeneste   

 Søndag

 06.01.

 22:00

 Den store sene kveldsgudstjenesten, litia, Matutin og

 K/N

     

 Den guddommelige Liturgi

 
     

 Gudstjeneste avsluttes ca. kl. 1:00

 

 Mandag

 07.01.

 18:00

 Julevesper med brød velsignelse

 K/N

 Gudføderskens synaxis   

 Tirsdag

 08.01.

 09:00

 Den guddommelige Liturgi

 K/N

 Etterfest for Kristi Fødsel   

 Lørdag

 12.01.

 18:00

 Vigilie

 K/N

 Søndag

 13.01.

 11:00

 Den guddommelige Liturgi

 KS

         
         


KS= på kirkeslavisk, NО = på norsk, K/N = på kirkeslavisk og norsk, GR = på gresk.

Skriftemålet for nattverdsdeltakerne begynner på søndagene kl 10:10, andre dager 30 min før Liturgien