Hellige Olga Menighet i Oslo

Oslo

 

Sted: Vår Frelsers ortodokse kirke, Akersveien 33, Oslo

 

     2 0 1 9

 4. søndag i den store fasten - Maria Bebudelse

 Lørdag

 06.04.

 18:00

 Vigilie

 K/N

 Søndag

 07.04.

 11:00

 Den guddommelige liturgi

 KS

 Onsdag

 10.04.

 16:00

 De forutviede gavers liturgi

 K/N

 

 

 18:00

 Den store botskanonen

 KS

 Fredag

 12.04.

 16:00

 De forutviede gavers liturgi

 KS

   

 18:00

 Samtalekveld med f. Vjacheslav Zavalny

 RU

 Akatistlørdagen

 Lørdag

 13.04.

 10:00

 Matutin med Akatist og Den guddommelige liturgi

 NO

 5. søndag i den store fasten - Hl. Maria av Egypt

 Lørdag

 13.04.

 18:00

 Vigilie

 KS

 Søndag

 14.04.

 11:00

 Den guddommelige liturgi

 KS

 Onsdag

 17.04.

 16:00

 De forutviede gavers liturgi

 K/N

 

 

 18:00

 Samtalekveld "Om ortodoksi på norsk"

 NO

 Torsdag

 18.04.

 16:00

 Oljevelsignelse (sykesalving)

 NO

 Fredag

 19.04.

 16:00

 De forutviede gavers liturgi

 KS

 Lazari lørdag

 Lørdag

 20.04.

 10:00

 Den guddommelige liturgi

 NO

 Palmesøndag

 Lørdag

 20.04.

 18:00

 Vigilie

 KS

 Søndag

 21.04.

 11:00

 Den guddommelige liturgi

 K/N

     

 og prosesjon med palmekvister/grener

 

 Lidelsesuke

 Mandag

 22.04.

 16:00

 Oljevelsignelse (sykesalving)

 KS

 Onsdag

 24.04.

 16:00

 De forutviede gavers liturgi

 K/N

 Den store og hellige torsdag - Nattverdsinnstiftelsen

 Torsdag

 25.04.

 11:00 

 Vesper og Den guddommelige liturgi

 K/N

 

 

 18:00

 12 lidelsesberetninger fra Evangeliet

 KS

 Den store og hellige fredag - Korsfestelsen

 Fredag

 26.04.

 15:00

 Vesper med fremstilling av Kristi gravbilde

 K/N

 

 

 18:00

 Matutin ved Kristi gravbilde og prosesjon

 KS

 Den store og hellige lørdagen

 Lørdag

 27.04.

 10:00

 Vesper med Den guddommelige litugi

 K/N

 

 

 13:00

 Velsignelse av påskemat

 

 Påskenatt - Herrens hellige oppstandelse

 Lørdag

 27.04.

 23:30

 Midtnatttsgudstjeneste

 KS

 

 

 24:00

 Påskenattgudstjeneste begynner med prosesjon

 K/N

 

 

 ca kl 1

 Velsignelse av påskemat

 

 

 

 01:30

 Påskens guddommelige liturgi

 K/N

 

 

 Påskenattgudstjeneste er ferdig søndag morgen ca. kl 3

 Første påskedag

 Søndag

 28.04.

 17:00

 Påskevesper

 K/N

 Påskeuke

 Mandag

 29.04.

 10:00

 Påskens guddommelige liturgi

 K/N

 Onsdag

 01.05.

 10:00

 Påskens guddommelige liturgi

 K/N

 Fredag

 03.05.

 10:00

 Påskens guddommelige liturgi og vannvelsignelse

 K/N

 Antipasca - Tomassøndagen

 Lørdag

 04.05.

 18:00

 Vigilie

 K/N

 Søndag

 05.05.

 11:00

 Den guddommelige liturgi og prosesjon

 K/N

 Radonitsa - minnedag for de hensovne

 Tirsdag

 07.05.

 17:00

 Panihida

 KS

 Onsdag

 08.05.

 18:00

 Vesper og litia for de hensovne

 К/N

 De myrrabærende kvinners søndag

 Lørdag

 11.05.

 18:00

 Vigilie

 KS

 Søndag

 12.05.

 11:00

 Den guddommelige liturgi og prosesjon

 KS

 Onsdag

 15.05.

 18:00

 Vesper og litia for de hensovne

 KS

 Den lamme mannens søndag

 Lørdag

 18.05.

 18:00

 Vigilie

 KS

 Søndag

 19.05.

 11:00

 Den guddommelige liturgi og prosesjon

 KS

 Midtpinse - Hellige Nikolai Undergjøreren

 Onsdag  

 22.05.

 10:00

 Den guddommelige liturgi

 KS

 

 

 18:00

 Den lille vannvelsignelse

 KS

 Den samaritanske kvinnens søndag

 Lørdag

 25.05.

 18:00

 Vigilie

 KS

 Søndag

 26.05.

 11:00

 Den guddommelige liturgi

 KS

 Lørdag

 01.06.

 10:00

 Den guddommelige liturgi

 NO

 Den blindes søndag

 Lørdag

 01.06.

 18:00

 Vigilie

 KS

 Søndag

 02.06.

 11:00

 Den guddommelige liturgi

 KS


KS= på kirkeslavisk, NО = på norsk, K/N = på kirkeslavisk og norsk, GR = på gresk.

Skriftemålet for nattverdsdeltakerne begynner på søndagene kl 10:10, andre dager 30 min før Liturgien