Hellige Olga Menighet i Oslo

Oslo

  

Sted: Vår Frelsers ortodokse kirke, Akersveien 33, Oslo
 

2017

 Herrens frembærelse i Tempelet

 Onsdag

 15.02.

 09:00

 Den guddommelige Liturgi

 K/N

 

 15.02.

 18:00

 Vesper. Akathist. Litia for de hensovnede

 KS

 

 

 19:00

 Foredrag v/f. Kliment: Nattverden

 NO

 Minnedag for de døde 

 Lørdag

 18.02.

 17:00

 Panihida

 KS

 Kjøttforsakelsens søndag. Den ytterste doms søndag

 Lørdag

 18.02.

 18:00

 Vigilie

 KS

 Søndag

 19.02.

 11:00

 Den guddommelige Liturgi

 KS

   

 13:00

 Årsmøte i Hellige Olga menighet

 

 Onsdag

 22.02.

 18:00

 Bønnestund og litia for de hensovnede

 K/N

   

 19:00

 Informasjonsmøte om Solovetskituren v/Caroline

 NO

 Torsdag

 23.02.

 09:00

 Den guddommelige Liturgi

 K/N

 Tilgivelsens søndag. Osteforsakelsens søndag

 Lørdag

 25.02.

 18:00

 Vigilie

 K/N

 Søndag

 26.02.

 11:00

 Den guddommelige Liturgi

 KS

   

 18:00

 Vesper med rite av tilgivelse

 K/N

 Den Store fasten starter

 Mandag

 27.02.

 18:00

 Store Botskanon (1)

 KS

 Tirsdag

 28.02.

 18:00

 Store Botskanon (2)

 KS

 Onsdag

 01.03.

 14:00

 Forutviede Gavers Liturgi

 K/N

   

 18:00

 Store Botskanon (3)

 KS

 Torsdag

 02.03.

 17:00

 Botskanon

 NO

   

 18:00

 Store Botskanon (4)

 KS

 Fredag

 03.03.

 16:00

 Forutviede Gavers Liturgi

 NO

   

 18:00

 Foredrag v/f. Kliment: Den Store fastens vei

 NO

 Lørdag

 04.03.

 10:00

 Den guddommelige Liturgi

 NO

 1. søndag i Store fasten - Ortodoksiens seier

 Lørdag

 04.03.

 17:00

 Felles ortodokse gudstjeneste i den greske

 

 

 

 

 Maria Bebudelses kirken i Thor Olsens gt. 9

 

 Søndag

 05.03.

 11:00

 Den guddommelige Liturgi og Moleben

 KS

 Onsdag

 08.03.

 16:00

 Forutviede Gavers Liturgi

 K/N

 Fredag

 10.03.

 18:00

 Forutviede Gavers Liturgi

 K/N

 Lørdag

 11.03.

 12:00

 Sykesalving (oljevelsignelse)

 KS

 

 

 17:00

 Panihida

 KS

 2. søndag i Store fasten - hellige Grigorios Palamas

 Lørdag

 11.03.

 18:00

 Vigilie

 K/N

 Søndag

 12.03.

 11:00

 Den guddommelige Liturgi

 KS

 Onsdag

 15.03.

 16:00

 Forutviede Gavers Liturgi

 KS

 Lørdag

 18.03.

 12:00

 Sykesalving (oljevelsignelse)

 KS

   

 17:00

 Panihida

 KS

 3. søndag i Store fasten - korshyllingen

 Lørdag

 18.03.

 18:00

 Vigilie med Korsvenerasjon

 KS

 Søndag

 19.03.

 11:00

 Den guddommelige Liturgi

 KS

 Onsdag

 22.03.

 16:00

 Forutviede Gavers Liturgi

 KS

 Lørdag

 25.03.

 17:00

 Panihida

 KS

 4. søndag i Store fasten  – hl. Johannes av Stigen  

 Lørdag

 25.03.

 18:00

 Vigilie

 K/N

 Søndag

 26.03.

 11:00

 Den guddommelige Liturgi

 KS

 Onsdag

 29.03.

 16:00

 Forutviede Gavers Liturgi

 K/N

   

 18:00

 Botskanon

 KS

 Fredag

 31.03.

 17:00

 Sykesalving (oljevelsignelse)

 NO

 Lørdag

 01.04.

 10:00

 Matutin med Akathist, Den guddommelige Liturgi

 NO

 5. søndag i Store fasten  – Hl. Maria av Egypt

 Lørdag

 01.04.

 18:00

 Vigilie

 KS

 Søndag

 02.04.

 11:00

 Den guddommelige Liturgi

 KS

 Onsdag

 05.04.

 16:00

 Forutviede Gavers Liturgi

 K/N

 Torsdag

 06.04.

 18:00

 Sykesalving (oljevelsignelse)

 KS

 Maria Bebudelse    

 Fredag

 07.04.

 11:00

 Vesper med Den guddommelige Liturgi

 KS

 Lazari lørdag   

 Lørdag

 08.04.

 10:00

 Den guddommelige Liturgi

 K/N

 Palmesøndag - Herrens inntog i Jerusalem

 Lørdag

 08.04.

 18:00

 Vigilie med gåsunger velsignelse

 K/N

 Søndag

 09.04.

 11:00

 Den guddommelige Liturgi og prosesjon

 K/N

 Lidelsesuken

 Onsdag

 12.04.

 18:00

 Sykesalving (oljevelsignelse)

 KS

 Skjærtorsdag

 Torsdag

 13.04.

 11:00

 Vesper med Den guddommelige Liturgi

 K/N

 Lesning av 12 Evangelifortellinger om Kristi lidelser

 Torsdag

 13.04.

 18:00

 Matutin med Evangelie lesning

 KS

 Den Store Fredag med minne on Kristi lidelser og begravelse

 Fredag

 14.04.

 12:00

 De kongelige timebønnene

 KS

   

 15:00

 Vesper med utbærelse av Kristi Gravbilde

 KS

   

 18:00

 Matutin og prosesjon med Kristi Gravbilde

 K/N

 Den Store Lørdag   

 Lørdag

 15.04.

 10:00

 Vesper med Den guddommelige Liturgi

 K/N

   

 12:30

 Velsignelse av påskemat i menighetssalen

 

 Påskens midnattsgudstjeneste - Kristi Oppstandelse

 Lørdag

 15.04.

 23:30

 Midnattgudstjeneste ved Kristi Gravbilde

 KS

 Søndag

 16.04.

 00:00

 Prosesjon. Påskens Matutin

 K/N

   

 01:30

 Velsignelse av påskemat i menighetssalen

 
     

 Påskens Guddommelige Liturgi

 K/N

   

 03:00

 Avslutning av Påske gudstjeneste

 

 Første Påskedag    

 Søndag

 16.04.

 17:00

 Påskevesper

 K/N

   

 17:30

 Velsignelse av påskemat i menighetssalen

 

 Påskeuken

 Mandag

 17.04.

 09:00

 Påskens Guddommelige Liturgi

 K/N

         
         

 
KS= på kirkeslavisk, NО = på norsk, K/N = på kirkeslavisk og norsk

Skriftemålet for nattverdsdeltakerne begynner på søndagene kl 10:10, andre dager 30 min før Liturgien