Hellige Olga Menighet i Oslo

Oslo

  

Sted: Vår Frelsers ortodokse kirke, Akersveien 33, Oslo
 

2018

 Søndag før Theofani - Herrens Omskjærelse

 Lørdag

 13.01.

 18:00

 Vigilie

 KS

 Søndag

 14.01.

 11:00

 Den guddommelige liturgi

 KS

 Onsdag

 17.01.

 18:00

 Vesper og Akatist, litia for de hensovne

 KS

 Aften til Theofani

 Torsdag

 18.01.

 11:00

 Vesper med Den guddommelige liturgi og

 NO

     

 Den Store vannvielse

 KS

 

 

 18:00

 Vigilie

 KS

 Den Hellige Theofani - Herrens Dåp

 Fredag

 19.01.

 10:00

 Den guddommelige liturgi og

 KS

 

 

 

 Den Store vannvielse

 KS

 Etterfest for Theofani   

 Lørdag

 20.01.

 18:00

 Vigilie

 K/N

 Søndag

 21.01.

 11:00

 Den guddommelige liturgi

 KS

 Onsdag

 24.01.

 18:00

 Vesper, bønnestund og litia for de hensovne

 KS

 Torsdag

 25.01.

 09:00

 Den guddommelige liturgi

 KS

 Tolleren og Fariseerens søndag

 Lørdag

 27.01.

 18:00

 Vigilie

 K/N

 Søndag

 28.01.

 11:00

 Den guddommelige liturgi

 KS

 Onsdag

 31.01.

 18:00

 Vesper og Akatist, litia for de hensovne

 KS

 Torsdag

 01.02.

 09:00

 Den guddommelige liturgi

 KS

         

 
KS= på kirkeslavisk, NО = på norsk, K/N = på kirkeslavisk og norsk

Skriftemålet for nattverdsdeltakerne begynner på søndagene kl 10:10, andre dager 30 min før Liturgien