Hellige Olga Menighet i Oslo

Annen Virksomhet

+ KorfotoPoliakov

Kirkekoret knyttet til hellige Olga menighet i Oslo inviterer sangglade mennesker til å være med! Alle nybegynnere og viderekomne er velkomne. Ved å synge i koret vil dere ha mulighet til å bli kjent med den ortodokse sangtradisjonen, både nåværende og fra eldre tider, og få mulighet til å lære å lese noter og jobbe med sangteknikk.

Korøvelse: torsdager kl. 18:00 i kirken i Akersveien 33.

Øvelsene blir gjennomført under ledelse av kantor i Hellige Olga menighet, Sergey Polyakov. For mer informasjon - henvendelse til Alevtina Polyakova (mob: 970 61 937, e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).


+ Konfirmantundervisning 2019-2020

Høytidelig markering av konfirmanter fra gruppen 2019-2020 blir søndag 30. august 2020 kl 10.

Foreløpig er det 10 ortodokse "konfirmanter" som har meldt seg på sluttmarkeringen: Maria, Lejla, Eva, Ingvar, Victor, Georgij, Christian-Flavius, Maxim, Peter og Jonatan.

Husk å melde fra om også du ønsker å delta til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Konf 000

+ Konfirmantundervisning 2020-2021

Hellige Olga menighet i Oslo tilbyr ortodoks ungdom i konfirmasjonsalderen mulighet til å delta i trossopplæring og innføring i menighetslivet. Selv om konfirmasjon i vestlig forstand ikke eksisterer i den ortodokse tradisjonen, ønsker menigheten på denne måten å gi ortodokse gutter og jenter mulighet til å bevisstgjøre sin tro og tilhørighet til den ortodokse kirken.

Det arrangeres til sammen 8 samlinger (seminardager) for ortodokse unge født i 2006 i løpet av skoleåret 2020-2021. Konfirmantene bør - hvis mulig - komme på alle samlingene.

Vi satser på å kunne begynne med konfirmantundervisningen for 2020-2021 lørdag 19. september 2020:


   1. treff - lørdag 19. september kl 13-15:30
   2. treff - lørdag 17. oktober kl 13-15:30
   3. treff - lørdag 14. november kl 13-15:30
   4. treff - lørdag 12. desember kl 13-15:30

Programmet fortsetter i vårterminen 2021.

Høytidelig sluttmarkering blir søndag 30. mai 2021.

Sted: Vår Frelsers ortodokse kirke, Akersveien 33, Oslo.

Påmelding per e-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
For mer info innen kort - se våre nyheter.


+ Foredrag og samtalegrupper

For å gjøre den ortodokse troslæren, russiske kirketradisjoner og Den russiske ortodokse kirkens liv og historie kjent holder vi i Hellige Olga menighet foredrag, film- og samtalekvelder både på russisk og norsk.

Om ortodoksi på norsk

Studietilbud for katekumener, de som vurderer konvertering og andre interesserte på norsk:

   2019
   Onsdag 4. september 2019 kl 19-20
        - f. Kliment: Omvisning i kirken og generelt om studieopplegget
   Onsdag 25. september 2019 kl 19-20
        - f. Kliment: Den russiske ortodokse kirke Anno 2019
   Onsdag 9. oktober 2019 kl 19-20
        - f. Kliment: Den hellige patriarken Tikhon og hans tid
   2020

   På grunn av koronaepidemien planlegges det foreløpig ikke noe studievirksomhet i 2020.


Sted: Vår Frelsers ortodokse kirke, Akersveien 33, Oslo (inngang gjennom hoveddøren frem til kl 19).

fotoMariaikon

+ Konserter, utstillinger, reiser

Her kan du finne informasjon om konserter, utstillinger, reiser og andre begivenheter som presenterer den ortodokse åndelighet eller kulturarv.

Ikoner

I menighetssalen ved Vår Frelsers ortodokse kirke, Akersveien 33, kan du i forbindelse med åpen kirke (onsdagene kl 14-18) besøke en utstilling av håndmalte ikoner fra blant annet Russland, Ukraina og Georgia.


+ Søndagsskole

Målet er å tilrettelegge for tradisjonell søndagsskoleundervisning for tre aldersgrupper: barn fra 2 til 6 år, 7-12 år og ungdom fra 13 år.

De unge og voksne tilbys videre undervisning i kirkeslavisk.


Undervisningen foregår på lørdagene og søndagene og er ment i første rekke for menighetens medlemmer. For innmelding - se innmeldingsskjema

Du kan kontakte søndagsskolen ved Anastasia Darina - mob. 991 52 570 og e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


+ Russisk skole


Den russiske skole i Oslo gir barn i alderen fra 3,5 år undervisning blant annet i russisk språk. Se nærmere på skolens egen nettside.

Skolen ledes av Anastasia Darina som kan kontaktes per mob: 991 52 570 og e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


+ Frivillig arbeid

SubbotnikEn betydelig del av menighetsarbeidet i vår kirke gjøres på frivillig grunnlag. Flere av dere har tatt ansvar for et eller annet arbeidsområde og organiserer selvstendig gjennomføringen av de nødvendige oppgavene. Takk for flott innsats!

For å få bedre oversikt over hva som gjøres - eller bør gjøres - i menigheten, inviterer vi frivillige til en briefing en gang i mellom. Tanken er at vi kan snakke om planene for menighetsvirksomheten både i nærmeste fremtid og i litt lengre perspektiv, drøfte hvem som kan være med på forskjellige prosjekter og hvordan oppgavene kan fordeles. Det er også viktig at dere får mulighet til å reflektere over hva som bør forbedres innen deres arbeidsområde, og det blir spennende å høre om nye ideer og initiativ.

Tirsdag er den faste ukentlige vaskedagen i kirken.

Meld gjerne fra din interesse til frivillig deltakelse til menighetssekretær Larisa Mucina (mob: 984 99 326, kontor: 22 20 56 03, e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Både gamle og nye frivillige er velkommen!


+ Åpen kirke

Vår Frelsers ortodokse kirke i Akersveien 33 i Oslo holdes åpen for besøkende og grupper hver onsdag kl. 14-18 (unntak kan forekomme på grunn av smittevern). Alle er velkomne til å besøke kirken for bønn og lystenning. De fleste onsdagene i løpet av skoleåret har vi dessuten gudstjeneste kl 17/18 (sjekk gudstjenesteliste).