Hellige Olga Menighet i Oslo

Annen Virksomhet

KorfotoPoliakov

Kirkekoret knyttet til hellige Olga menighet i Oslo inviterer sangglade mennesker til å være med! Alle nybegynnere og viderekomne er velkomne. Ved å synge i koret vil dere ha mulighet til å bli kjent med den ortodokse sangtradisjonen, både nåværende og fra eldre tider, og få mulighet til å lære å lese noter og jobbe med sangteknikk.

Korøvelse: torsdager kl. 18:00 i kirken i Akersveien 33.

Øvelsene blir gjennomført under ledelse av kantor i Hellige Olga menighet, Sergey Polyakov. For mer informasjon - henvendelse til Alevtina Polyakova (mob: 970 61 937, e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).


Konfirmantundervisning

Hellige Olga menighet i Oslo tilbyr ortodoks ungdom i konfirmasjonsalderen mulighet til å delta i trossopplæring og innføring i menighetslivet. Selv om konfirmasjon i vestlig forstand ikke eksisterer i den ortodokse kirken, ønsker menigheten på denne måten å gi ortodokse gutter og jenter mulighet til å bevisstgjøre sin tro.

Det arrangeres til sammen 6 samlinger (seminardager) for konfirmantene i løpet av skoleåret 2018-2019. Konfirmantene bør - hvis mulig - komme på alle samlingene.

   1. samling - lørdag 6. oktober 2018 kl 14-16:30
   2. samling - lørdag 3. november 2018 kl 14-16:30
   3. samling - lørdag 1. desember 2018 kl 14-16:30
   2019
   4. samling - lørdag 2. februar 2019 kl 14 - 16:30
   5. samling - lørdag 2. mars 2019 kl 14 - 16:30
   6. samling - lørdag 6. april 2019 kl 10 - 14:30

   Sted: Vår Frelsers ortodokse kirke, Akersveien 33, Oslo.

Konf 000Høytidelig markering av konfirmanter blir i kirken under søndagsgudstjenesten 5. mai 2019.

Påmelding per e-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
For mer info - se også våre nyheter.


Foredrag og samtalegrupper

For å gjøre den ortodokse troslæren, russiske kirketradisjoner og Den russiske ortodokse kirkens historie kjent holder vi i Hellige Olga menighet foredrag, film- og samtalekvelder både på russisk og norsk.

Om ortodoksi på norsk

Studietilbud for katekumener, de som vurderer konvertering og andre interesserte på norsk:

   Onsdag 29. august 2018, kl 18-20 - f. Kliment: Kirkerommet og ortodoksi (omvisning)
   Torsdag 27. september 2018,  kl 18-20 - f. Kliment: Forskjeller mellom Øst og Vest
   Onsdag 24. oktober 2018,  kl 19-20 - f. Kliment: Den russiske ortodokse kirkes historie
   Onsdag 21. november 2018,  kl 19-20 - f. Kliment: Mysterier
   2019
   Onsdag 30. januar 2019 kl 19-20 - f. Kliment: Teofani
   Onsdag 6. februar 2019 kl 19-20 - f. Kliment: Nattverd
   Onsdag 20. februar 2019 kl 19-20 - f. Kliment: Botens sakrament
   Onsdag 27. februar 2019 kl 19-20 - f. Kliment: Den store fasten

Sted: Vår Frelsers ortodokse kirke, Akersveien 33, Oslo (inngang gjennom hoveddøren frem til kl 19).

I forkant av foredrag/samtalekveld er det gudstjeneste i kirken - begynnelse kl 18.


Konserter, utstillinger, reiser

Her kan du finne informasjon om konserter, utstillinger, reiser og andre begivenheter som presenterer den ortodokse åndelighet eller kulturarv.

Ikoner fotoMariaikon

I menighetssalen ved Vår Frelsers ortodokse kirke, Akersveien 33, kan du i forbindelse med åpen kirke (onsdagene kl 14-18) besøke en utstilling av håndmalte ikoner fra blant annet Russland, Ukraina og Georgia.


Søndagsskole

I løpet av skoleåret holdes det søndagskole på russisk for barn på lørdager og søndager.

Det er tre aldersgrupper på søndagsskolen: den yngste gruppen for barn i alderen 3-4 år, mellomgruppen for 4-6 årige, eldre barn 7-11 år og ungdomsgruppen i alderen 12-15 år.

Koordinator og en av søndagsskolelærere er Elena Grigorenko. Hun gir nærmere informasjon om skolen, mob. 480 79 075, e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Russisk skole

Under Anastasia Darinas ledelse gir "Russisk skole i Oslo" barn i alderen fra 3,5 år undervisning i menighetslokalene ved Vår Frelsers ortodokse kirke i Oslo. Hovedformål med undervisningen er å lære barn snakke russisk, formulere seg korrekt skriftlig, gi dem grunnlaget for ortografisk forståelse, lære dem russisk praktisk grammatikk. Undervisningen foregår hovedsakelig på tirsdager. Elevene får tildelt russiske lærebøker og annet undervisningsmateriell utarbeidet spesielt for barn som bor i utlandet.

Undervisningstilbudet består i 2016-2017 av følgende fag:
        - russisk språk og taleutvikling (for barn fra 3 år);
        - logopedtimer der barna jobber med taleutvikling og uttale
        - matte (for barn fra 6 år).

Kontaktinfo:

Skolen fungerer i lokalene til Vår Frelsers ortodokse kirke i Akersveien 33.
Skolen ledes av Anastasia Darina (mob: 991 52 570, e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).


SubbotnikFrivillig arbeid

En betydelig del av menighetsarbeidet i vår kirke gjøres på frivillig grunnlag. Flere av dere har tatt ansvar for et eller annet arbeidsområde og organiserer selvstendig gjennomføringen av de nødvendige oppgavene. Takk for flott innsats!

For å få bedre oversikt over hva som gjøres - eller bør gjøres - i menigheten, inviterer vi frivillige til en briefing en gang i mellom. Tanken er at vi kan snakke om planene for menighetsvirksomheten både i nærmeste fremtid og i litt lengre perspektiv, drøfte hvem som kan være med på forskjellige prosjekter og hvordan oppgavene kan fordeles. Det er også viktig at dere får mulighet til å reflektere over hva som bør forbedres innen deres arbeidsområde, og det blir spennende å høre om nye ideer og initiativ.

Tirsdag er den faste ukentlige vaskedagen i kirken.

Meld gjerne fra din interesse til frivillig deltakelse til menighetssekretær Larisa Mucina (mob: 984 99 326, kontor: 22 20 56 03, e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Både gamle og nye frivillige er velkommen!


Åpen kirke

Vår Frelsers ortodokse kirke i Akersveien 33 i Oslo holdes åpen for besøkende og grupper hver onsdag kl. 14-18. Alle er velkomne til å besøke kirken for stillhet, bønn og lystenning. De fleste onsdagene i løpet av skoleåret har vi dessuten gudstjeneste kl 18 (sjekk gudstjenesteliste).