Hellige Olga Menighet i Oslo

Annen Virksomhet

KorfotoPoliakov

Kirkekoret knyttet til hellige Olga menighet i Oslo inviterer sangglade mennesker til å være med! Alle nybegynnere og viderekomne er velkomne. Ved å synge i koret vil dere ha mulighet til å bli kjent med den ortodokse sangtradisjonen, både nåværende og fra eldre tider, og få mulighet til å lære å lese noter og jobbe med sangteknikk.

Korøvelse: hver torsdag kl. 18:00 i kirken i Akersveien 33.

Øvelsene blir gjennomført under ledelse av kantor i Hellige Olga menighet, Sergey Polyakov. For mer informasjon - henvendelse til Alevtina Polyakova (mob: 970 61 937, e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).


Konfirmantundervisning

Hellige Olga menighet i Oslo tilbyr ortodoks ungdom i konfirmasjonsalderen mulighet til å delta i trossopplæring og innføring i menighetslivet. Selv om konfirmasjon i vestlig forstand ikke eksisterer i den ortodokse kirken, ønsker menigheten på denne måten å gi ortodokse gutter og jenter mulighet til å bevisstgjøre sin tro.

Det arrangeres til sammen 6-7 samlinger (seminardager) for konfirmantene i løpet av skoleåret 2016-2017. Konfirmantene bør - hvis mulig - komme på alle samlingene.

   1. samling - lørdag 1. oktober 2016 kl 14-16:30
   2. samling - lørdag 5. november 2016 kl 14-16:30
   3. samling - lørdag 3. desember 2016 kl 14-16:30
   4. samling - lørdag 4. februar 2017 kl 14-16:30
   5. samling - lørdag 4. mars 2017 kl 14-16:30
   6. samling - lørdag 1. april 2017 kl 14-16:30
 
   Sted: Vår Frelsers ortodokse kirke, Akersveien 33, Oslo.

Konf 000Høytidelig markering av konfirmanter blir i kirken under søndagsgudstjenesten 7. mai 2017.

Påmelding per e-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
For mer info - se også våre nyheter.


Foredrag og samtalegrupper

For å gjøre den ortodokse troslæren, russiske kirketradisjoner og Den russiske ortodokse kirkens historie kjent holder vi i Hellige Olga menighet foredrag, film- og samtalekvelder både på russisk og norsk.

Om ortodoksi på norsk

Vi fortsetter med et studietilbud for katekumener, de som vurderer konvertering og andre interesserte på norsk.

Det vil bli holdt en rekke møter med foredrag og samtaler i løpet av studieåret 2016-2017. Det forutsettes dessuten at man leser en god del materialer som det avtales om på møtene.

Stedet er kirken/menighetssalen i Akersveien 33, Oslo (inngang gjennom hoveddøren).

Onsdag 7. desember 2016 kl 19 - f. Kliment: Hellige Olga menighet 20 år
Fredag 3. februar 2017 kl 19 - f. Kliment: Botens sakrament
Onsdag 15. februar 2017 kl 19 - f. Kliment: Nattverd
Fredag 3. mars 2017 kl 18 - f. Kliment: Den store fasten

I forkant av hvert foredrag/samtalekveld er det gudstjeneste i kirken.
Meld gjerne fra om ditt interesse til studieopplegget "Om ortodoksi på norsk" så vi kan sende deg programmet og studiematerialer: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 
Konserter, utstillinger, reiser

Her kan du finne informasjon om konserter, utstillinger, reiser og andre begivenheter som presenterer den ortodokse åndelighet eller kulturarv.

Hellige Olav og Gotland i juli 2017

Fader Olav Lerset inviterer til ortodoks Olsokfeiring på Gotland 27-30. juli 2017. Det planlegges blant annet en ortodoks gudstjeneste i Visby, foredrag og sosialt samvær. De reisende ordner selv både transport, losji og kost.
Vi treffes på de felles arrangementene. For nærmere informasjon - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Solovki i august-september 2017

Det planlegges en pilegrimstur til det storslåtte Solovetskij-klosteret i Kvitsjøen fra 30. august - 5. september 2017. Turen begynner fra Kirkenes hvorifra vi reiser med busselskapet Skjåvik til Petjenga-klosteret, Murmansk, Kem og videre
med båt til Solovetsk. Kunsthistoriker og forfatter Caroline Serck-Hanssen vil være med som formidler og foredragsholder. Det vil bli arrangert et informasjonsmøte om turen så snart detaljene er på plass. For ytterligere informasjon, kontakt Caroline på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Onsdag 22. februar kl 19 holder reiselederen informasjonsmøte i kirken.

Ikoner fotoMariaikon

I menighetssalen ved Vår Frelsers ortodokse kirke, Akersveien 33, kan du i forbindelse med åpen kirke (onsdagene kl 14-18) besøke en utstilling av håndmalte ikoner fra blant annet Russland, Ukraina og Georgia.


Søndagsskole

I løpet av skoleåret holdes det søndagskole på russisk for barn på lørdager og søndager.

Det er tre aldersgrupper på søndagsskolen: den yngste gruppen for barn i alderen 3-4 år, mellomgruppen for 4-6 årige, eldre barn 7-11 år og ungdomsgruppen i alderen 12-15 år.

Koordinator og en av søndagsskolelærere er Elena Grigorenko. Hun gir nærmere informasjon om skolen, mob. 480 79 075, e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Russisk skole

Under Anastasia Darinas ledelse gir "Russisk skole i Oslo" barn i alderen fra 3,5 år undervisning i menighetslokalene ved Vår Frelsers ortodokse kirke i Oslo. Hovedformål med undervisningen er å lære barn snakke russisk, formulere seg korrekt skriftlig, gi dem grunnlaget for ortografisk forståelse, lære dem russisk praktisk grammatikk. Undervisningen foregår hovedsakelig på tirsdager. Elevene får tildelt russiske lærebøker og annet undervisningsmateriell utarbeidet spesielt for barn som bor i utlandet.

Undervisningstilbudet består i 2016-2017 av følgende fag:
        - russisk språk og taleutvikling (for barn fra 3 år);
        - logopedtimer der barna jobber med taleutvikling og uttale
        - matte (for barn fra 6 år).

Kontaktinfo:

Skolen fungerer i lokalene til Vår Frelsers ortodokse kirke i Akersveien 33.
Skolen ledes av Anastasia Darina (mob: 991 52 570, e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).


SubbotnikFrivillig arbeid

En betydelig del av menighetsarbeidet i vår kirke gjøres på frivillig grunnlag. Flere av dere har tatt ansvar for et eller annet arbeidsområde og organiserer selvstendig gjennomføringen av de nødvendige oppgavene. Takk for flott innsats!

For å få bedre oversikt over hva som gjøres - eller bør gjøres - i menigheten, inviterer vi frivillige til en briefing en gang i mellom. Tanken er at vi kan snakke om planene for menighetsvirksomheten både i nærmeste fremtid og i litt lengre perspektiv, drøfte hvem som kan være med på forskjellige prosjekter og hvordan oppgavene kan fordeles. Det er også viktig at dere får mulighet til å reflektere over hva som bør forbedres innen deres arbeidsområde, og det blir spennende å høre om nye ideer og initiativ.

Tirsdag er den faste ukentlige vaskedagen i kirken.

Meld gjerne fra din interesse til frivillig deltakelse til menighetssekretær Larisa Mucina (mob: 984 99 326, kontor: 22 20 56 03, e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Både gamle og nye frivillige er velkommen!


Åpen kirke

Vår Frelsers ortodokse kirke i Akersveien 33 i Oslo holdes åpen for besøkende og grupper hver onsdag kl. 14-18. Alle er velkomne til å besøke kirken for stillhet, bønn og lystenning. De fleste onsdagene i løpet av skoleåret har vi dessuten gudstjeneste kl 18.